ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Ejendomme til salg

Nordjylland (4 ejendomme)
Hou Skov & Jomfrubakken, 9550 Mariager/Nordjylland. 159 hektar smuk skov med nyere bolig direkte til Mariager Fjord. Pris: 21,5 mio.kr.
Hou Skov & Jomfrubakken er en 159 hektar helstøbt skov-, jagt- og naturejendom, som er smukt beliggende direkte til vandet på sydsiden af Mariager Fjord. Terrænet er kuperet og meget afvekslende, med stejle skrænter, dybe dale og bløde skovbevoksede bakker med vandløb og kildevæld. Jorden består i store træk af grusede, veldrænede moræneaflejringer ...  
Hent prospekt
Illeris Plantage, 9640 Farsø / Vesthimmerland. 31,5 hektar varieret skov med hytte. Pris: 3,25 mio.kr.
Illeris Plantage er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 31,5 ha., beliggende på halvøen Lovns, i det vestlige Himmerland. Skoven ligger med skel til skove og marker, og med Hvalpsund Golf Club mod vest. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af lettere boniteter, som til dels er fremkommet ved sandflugt. Skoven er etableret v ...  
Hent prospekt
Falslev Plantage, 9550 Mariager / Nordøstjylland. 38.6 ha frodig skov med betydelig vedmasse. Pris: 4,5 mio.kr.
Falslev Plantage er en dejlig, varieret skov- og jagtejendom på 38,6 ha., beliggende i det kuperede terræn på Sydsiden af Mariager Fjord. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, langt fra alfarvej, og omgivet af skov til alle sider. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine udsigter og dybe smeltevandsdale. Jorden er let gruset og dybgrundet, og d ...  
Hent prospekt
Maskedal Skov, 9550 Mariager / Østjylland. 31 hektar skovejendom med god jagt. Pris: 3,55 mio.kr.
Maskedal Skov er en dejlig, varieret skov, natur og jagtejendom på 30,5 ha., beliggende i det kuperede og skovrige terræn på Sydsiden af Mariager Fjord. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, trukket tilbage fra alfarvej, og omgivet af skov og natur til alle sider. Terrænet er lettere kuperet og afvekslende med fine udsigter og smukke smeltevandsda ...  
Hent prospekt
Midtjylland (9 ejendomme)
Kongemosen, 8620 Kjellerup / Midtjylland. 22,3 ha frijord med sund økonomi og god jagt. Pris: 2,575 mio.kr.
Kongemosen er en 22,3 ha. skov-, jagt- og naturejendom, beliggende i særdeles fredfyldte omgivelser, i bekvem afstand af bl.a. Silkeborg, Herning og Viborg. Ejendommen ligger tilbagetrukket fra alfarvej og udmærker sig især ved sin store fred og ro, midt i et kompleks af skove og marker. Kongemosen udgøres af en smuk blanding af skovbevoksede areal ...  
Hent prospekt
Selkær Nørreskov, 8585 Glesborg / Djursland. 35,3 ha varieret skov med god beboelse. Pris: 4,95 mio.kr.
Selkær Nørreskov er en velpasset skov- og jagtejendom på ca. 35,3 ha., beliggende ved Glesborg på det nordlige Djursland. Ejendommen er beliggende i forbindelse med et større skov- og naturområde, hvor skove og marker skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk samm ...  
Hent prospekt
Nedergård Østerskov, 8766 Nr. Snede / Midtjylland. 130 hektar frodig og velpasset skov med god vedmasse. Pris: 14,5 mio.kr.
Nedergård Østerskov er en smuk, varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 130 ha., beliggende på den jyske højderyg, i det kuperede og skovrige terræn sydøst for Nørre Snede. Terrænet er kuperet og særdeles afvekslende med fine udsigter. Jorden er gruset med varierende indhold af ler og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse ...  
Hent prospekt
Bjerggaard, 7430 Ikast / Midtjylland. 41 ha skov og natur med herskabelig bolig med fantastisk beliggenhed. Pris: 6,75 mio.kr.
Bjerggård er en velarronderet og særdeles smukt beliggende skov- og landbrugsejendom på ca. 41 hektar med tilhørende rummelig og statelig hovedhus, samt yderligere en smukt beliggende beboelse med tilhørende driftsbygninger. Ejendommen er beliggende særdeles fredeligt og roligt tilbagetrukket fra alfarvej, på en bakketop i det kuperede midtjyske la ...  
Hent prospekt
Skovlyst, Hoven, 6880 Tarm / Sydvestjylland. 46,5 ha naturperle med kronvildt, fiskeri og nyrenoverede bygninger. Pris: 7,75 mio.kr.
Skovlyst er en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 46,5 ha., beliggende ved Hoven ca. 5 km. vest for Sønder Omme. Ejendommen er beliggende særdeles fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, midt i et større skov- og naturområde, og med skel til den vandrige og smukt bugtede Simmelbæk. Skovlyst er en varieret og smuk na ...  
Hent prospekt
Moselund Plantage, 7442 Engesvang / Midtjylland. 165 ha bygningsløs vedmasserig skov. Pris: 17,9 mio.kr.
Moselund plantage er en varieret og velpasset skovejendom på ca. 165 ha, beliggende ca. 10 km. vest for Silkeborg. Terrænet er meget varieret og veksler således fra et kuperet terræn mod øst, med imponerende skrænter, slugter og udsigter, til et mere jævnt terræn i den vestlige og centrale del. Jorden udgøres af grusede og sandede istidsaflejringe ...  
Hent prospekt
Ryom Skov, 8550 Ryomgaard / Djursland. 63 ha skov med bolig ned til Vallum Sø. Pris: 9,8 mio.kr.
Ryom Skov er en smukt kuperet, varieret og spændende skovejendom på ca. 63 ha, beliggende lidt øst for Ryomgård på Djursland, ca. 30 km. fra Århus. Skovens hovedtræarter udgøres af bøg og eg, samt rødgran og nobilis. De resterende bevoksningerne spænder stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede danske træarter. Løvtræ udgør cirka 50 % af ...  
Hent prospekt
Øster Vistorp Plantage, 7540 Haderup / Midtjylland. 119 hektar Skov og jagt. Pris: 11,5 mio.kr.
Øster Vistorp Plantage er en velpasset og velarronderet skovejendom på 118,6 ha., beliggende ved landsbyen Vistorp, cirka 15 km nord for Herning. Skoven domineres af rødgran i forskellige aldre, men indeholder også arealer med bøg, eg og de fleste øvrige sædvanlige danske træarter, samt åbne arealer, moser m.v. Skoven er i det hele taget meget vari ...  
Hent prospekt
Madum Kirkeplantage, 6990 Ulfborg/Vestjylland. 84 ha skov, jagt og naturejendom. Pris: 6,95 mio.kr.
Madum Kirkeplantage en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på 84 ha., beliggende fredeligt og roligt, ved Madum, lidt syd for Ulfborg i Vestjylland. Terrænet er jævnt, til lettere kuperet, og præges bl.a. af flere indlandsklitter, som er opstået som følge af tidligere tiders sandfygning. Skoven er oprindeligt anlagt som plantage i 18 ...  
Hent prospekt
Syddanmark (10 ejendomme)
Tvede Skov, Tåsinge, 5700 Svendborg / Fyn. 86 ha frodig skov med bolig direkte til havet. Pris: 14,9 mio.kr.
Tvede Skov er en 85,8 ha. dejlig skov-, natur- og jagtejendom beliggende på Tåsinge, syd for Svendborg. Ejendommen ligger meget smukt med Lunkebugten og Valdemars Slot mod nord samt Siø Sund mod syd. Beliggenheden direkte til både Lunkebugten og Siø Sund, giver således en helt speciel naturoplevelse og man betages ganske enkelt af ejendommen og de ...  
Hent prospekt
Bindesbøl Plantage, 7323 Give / Sydjylland. 28,5 hektar skov med høj indtægt fra pyntegrønt. Pris: 3,275 mio.kr.
Bindesbøl Plantage er en veldrevet skovejendom på ca. 28,5 ha. beliggende ca. 20 km nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Terrænet er jævnt, og jorden udgøres af sandede istidsaflejringer. Ejendommen drives med særlig fokus på produktion af rødgran juletræer og nobilis klippegrønt. En betydelig del af ejendommen er således tilplantet med nobi ...  
Hent prospekt
Lindeballe Skovparceller, 7323 Give / Sydjylland. 3 frodige skovparceller på 27,9 ha. Pris: 2,4 mio.kr.
Lindeballe Skovparceller udgør en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 27,9 ha., beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Ejendommen er beliggende i skovrigt og fredeligt område, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Terrænet er lettere kuperet, og jorden udgøres hovedsageligt af sanded ...  
Hent prospekt
Skåstrup-Nyhave, 5400 Bogense / Vestfyn. 251 hektar land- og skovbrug med bolig direkte til havet og fantastisk jagt. Pris: 49,0 mio.kr.
Skåstrup-Nyhave er en 251 hektar varieret skov-, jagt- og liebhaverejendom, med et smukt beliggende hovedhus direkte til Skåstrup Strand, mellem Middelfart og Bogense, på det nordvestlige Fyn. Landskabet er jævnt til let bølget, og jordbunden udgøres hovedsagelig af moræneaflejringer fra istiden med et varierende indhold af ler. Ejendommen består a ...  
 
Nedvad Skov, 7323 Give / Østjylland. 26,4 ha ubebygget skov. Pris: 2,375 mio.kr.
Nedvad Skov er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 26,4 ha., beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Ejendommen er beliggende i et fredeligt og roligt område, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres hovedsageligt af sandede boniteter. Skovens bevok ...  
Hent prospekt
Amlund Vesterskov, 7323 Give / Midtjylland. 9,2 ha Skov og Jagt. Pris: 0,975 mio.kr.
Amlund Vesterskov er en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 9,2 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af sandede smeltevandsaflejringer og lettere randmoræne. Ejendommens hovedtræarter er bøg og eg, hvoraf en del skønnes at være mellem 40 og ...  
Hent prospekt
Bølling Sønderskov, 6064 Jordrup / Østjylland. 32,3 Ha skov. Pris: 4,95 mio.kr.
Bølling Sønderskov er en frodig, velpasset skov på 32,3 ha, beliggende særdeles fredeligt og roligt i skovkomplekset ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, omkring 2 for de fleste danske træarter. Skoven er ...  
Hent prospekt
Gammellung Mose, 5771 Stenstrup / Fyn. 6 ha natur og jagtejendom. Pris: 0,75 mio.kr.
Gammellung Mose er en dejlig, varieret jagt- og naturejendom på 6,0 ha., beliggende mellem Stenstrup og Kværndrup på Sydfyn. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, og besøges yderst sjældent af publikum. Terrænet er relativt jævnt, og jorden består af tidligere højmose aflejret ovenpå en kalkholdig undergrund. Flere ste ...  
Hent prospekt
Hulskov, 6000 Kolding / Østjylland. 25 ha skov, jagt og natur. Pris: 3,75 mio.kr.
Hulskov er en dejlig, varieret skov-, jagt-, og naturejendom på ca. 25 ha, beliggende i Hulskovdalen, ved Sønder Vilstrup, lidt nord for Kolding. Ejendommen er beliggende centralt og ugenert midt i Trekantsområdet, og besøges i praksis aldrig af skovgæster. Ejendommen er meget kuperet, smuk og varieret, med gamle bøge, stejle skrænter, eng, sø, kil ...  
Hent prospekt
Jordrup Fællesskov, 6064 Jordrup / Østjylland. 61,4 ha Skov. Pris: 9,75 mio.kr.
For Jordrup Skovbrug udbydes Jordrup Fællesskov hermed til salg. Jordrup Fællesskov er en frodig, velpasset skov på 61,4 ha, beliggende fredeligt og roligt ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, omkring 2 fo ...  
Hent prospekt
Sjælland og øer (4 ejendomme)
Tibberupgaard, 3480 Fredensborg / Nordsjælland. Liebhaver-ejendom med 30,5 ha jord og 800 m2 totalrenoveret herskabelig beboelse tæt på København. Pris: 19,5 mio. kr.
Tibberupgaard er en smukt beliggende liebhaver-ejendom på 30,5 hektar beliggende i Nordsjælland mellem Hillerød og Fredensborg, tæt på både Gribskov og Store Dyrehave. Ejendommen er beliggende fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, i det smukt kuperede landskab, kun 35 minutters kørsel fra København. Ejendommen er velarronderet og ejendo ...  
Hent prospekt
Fladsågård, 4700 Næstved / Sydsjælland. 354 hektar land- og skovbrug med nyrenoveret hovedbygning, flere udlejningshuse og råstofindvinding. Pris: 69,0 mio.kr. inkl. råstofgraverettigheder.
Fladsågård er en helstøbt skov- og landbrugsbedrift på ca. 354 hektar med en herskabelig hovedbygning, beliggende på det sydlige Sjælland, lidt sydøst for Næstved.
Jordtilliggendet fordeler sig omtrentligt med ca. 215 hektar agerjord, ca. 35 hektar støtteberettigede natur-arealer, ca. 45 hektar skov, ca. 25 hektar søer, remis-ser, læhegn m.v., ...  
Hent prospekt
Frederiksholm, Karlebo, 3400 Hillerød / Nordsjælland. Historisk landbrugs- og skovejendom på 57 ha med herskabeligt hovedhus tæt på København. Pris: 27,0 mio. kr.
Frederiksholm er en historisk landbrugs- og skovejendom på 57 hektar, beliggende ved Karlebo, cirka midtvejs mellem Hørsholm og Hillerød i Nordsjælland. Ejendommen ligger smukt, ugenert og tilbagetrukket for enden af en privat grusvej, helt og aldeles uden nysgerrige blikke. Hovedbygningen på Frederiksholm er en stor flot og herskabelig beboelse me ...  
Hent prospekt
Sørup Hestehave, 4951 Nørreballe / Lolland. 66 ha frodig og varieret skov med god jagt. Pris: 8,0 mio.kr.
Sørup Hestehave er en dejlig, varieret og velarronderet skov-, jagt-, og naturejendom på 66,1 ha., beliggende cirka 10 km. vest for Maribo. Skoven er særdeles velarronderet, og udgør således et regulært stykke skov og samtidig en regulær produktionsenhed. Terrænet er jævnt og jordbunden består overvejende af lerede istidsaflejringer, hvorfor det er ...  
Hent prospekt
Udland (1 ejendom)
Gillastig, S-26023 Kågeröd, Skåne, Sverige. 22 ha. super jagt og naturejendom med bolig. Pris: 3,5 mio.kr.
Gillastig 1410 er en kombineret skov, natur, jagt- og fritidsejendom på 22,1 ha. Ejendommen er beliggende fredeligt og roligt, på sydsiden af Söderåsen, et af Skånes smukkeste og mest vildtrige områder, blot 1 times kørsel fra København. Ejendommen er utroligt alsidig, varieret og kuperet. Ejendommen varierer således fra lave områder med søer, bækk ...  
Hent prospekt
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088