ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Ejendomme til salg

Nordjylland (5 ejendomme)
Falslev Plantage, 9550 Mariager / Nordøstjylland. 38.6 ha frodig skov med betydelig vedmasse. Pris: 4,5 mio.kr.
Falslev Plantage er en dejlig, varieret skov- og jagtejendom på 38,6 ha., beliggende i det kuperede terræn på Sydsiden af Mariager Fjord. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, langt fra alfarvej, og omgivet af skov til alle sider. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine udsigter og dybe smeltevandsdale. Jorden er let gruset og dybgrundet, og d ...  
Hent prospekt
Maskedal Skov, 9550 Mariager / Østjylland. 31 hektar skovejendom med god jagt. Pris: 3,55 mio.kr.
Maskedal Skov er en dejlig, varieret skov, natur og jagtejendom på 30,5 ha., beliggende i det kuperede og skovrige terræn på Sydsiden af Mariager Fjord. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, trukket tilbage fra alfarvej, og omgivet af skov og natur til alle sider. Terrænet er lettere kuperet og afvekslende med fine udsigter og smukke smeltevandsda ...  
Hent prospekt
Lørsted Skov, 9690 Fjerritslev / Nordjylland. 12,3 ha skov og frijord med hytte. Pris: 1,9 mio.kr.
Lørsted Skov er en dejlig, varieret skov-, jagt- og naturejendom på 12,3 ha., beliggende tæt på Tingskoven ved Fjerritslev, i Nordjylland. Ejendommen er meget varieret, og spænder lige fra ældre rødgranbevoksninger og nyplantede pyntegrøntbevoksninger, til åbne eng og naturarealer, samt krat, sø og mose. Den nordlige, og største del af ejendommen, ...  
Hent prospekt
Hesselholt Skov, 9560 Hadsund / Nord-østJylland. 57 ha frodig skov.
Hesselholt Skov er en ubebygget skov, jagt- og naturejendom på ca. 57 hektar, beliggende særdeles fredeligt og roligt i et større skovkompleks, ca. 10 km. øst for Hadsund. Ejendommen danner på alle sider skel til andre skove og marker, herunder Lovnkær Skov, som er ejet af Lounkær-Fonden, stiftet af skovbrugsprofessor Carl Mar Møller. Ejendommens t ...  
 
Skræpperodde Plantage, 9631 Gedsted / vestlige Himmerland. 10,4 ha skov og jagt.
Skræpperodde Plantage er en højproduktiv skov- og jagtejendom på 10,4 ha., beliggende fredeligt og roligt, ca. 3 km nordøst for Gedsted i det vestlige Himmerland. Skoven er oprindeligt anlagt som skov og plantage i slutningen af 1800-tallet, på arealer som tidligere henlå som hede. Store dele af de oprindelige bevoksninger er i dag væk, og erstatte ...  
 
Midtjylland (22 ejendomme)
Nedergård Østerskov, 8766 Nr. Snede / Midtjylland. 130 hektar frodig og velpasset skov med god vedmasse. Pris: 14,5 mio.kr.
Nedergård Østerskov er en smuk, varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 130 ha., beliggende på den jyske højderyg, i det kuperede og skovrige terræn sydøst for Nørre Snede. Terrænet er kuperet og særdeles afvekslende med fine udsigter. Jorden er gruset med varierende indhold af ler og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse ...  
Hent prospekt
Gl. Rye Frijord, 8680 Ry / Midtjylland. 4,6 ha skov, jagt og naturejendom. Pris: 0,775 mio.kr.
Ejendommen er en varieret og velpasset skov- og jagtejendom på 4,6 ha., beliggende i skovkomplekset mellem Gl. Rye og Ry, midt i Søhøjlandet, syd for Silkeborg. Ejendommen er smukt kuperet, og ligger særdeles fredeligt og roligt, omgivet af skov og marker til alle sider. Fra toppen af ejendommen er der en særdeles smuk udsigt ud over det kuperede S ...  
Hent prospekt
Bjerggaard, 7430 Ikast / Midtjylland. 41 ha skov og natur med herskabelig bolig med fantastisk beliggenhed. Pris: 6,75 mio.kr.
Bjerggård er en velarronderet og særdeles smukt beliggende skov- og landbrugsejendom på ca. 41 hektar med tilhørende rummelig og statelig hovedhus, samt yderligere en smukt beliggende beboelse med tilhørende driftsbygninger. Ejendommen er beliggende særdeles fredeligt og roligt tilbagetrukket fra alfarvej, på en bakketop i det kuperede midtjyske la ...  
Hent prospekt
Skovlyst, Hoven, 6880 Tarm / Sydvestjylland. 46,5 ha naturperle med kronvildt, fiskeri og nyrenoverede bygninger. Pris: 7,75 mio.kr.
Skovlyst er en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 46,5 ha., beliggende ved Hoven ca. 5 km. vest for Sønder Omme. Ejendommen er beliggende særdeles fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, midt i et større skov- og naturområde, og med skel til den vandrige og smukt bugtede Simmelbæk. Skovlyst er en varieret og smuk na ...  
Hent prospekt
Moselund Plantage, 7442 Engesvang / Midtjylland. 165 ha bygningsløs vedmasserig skov. Pris: 17,9 mio.kr.
Moselund plantage er en varieret og velpasset skovejendom på ca. 165 ha, beliggende ca. 10 km. vest for Silkeborg. Terrænet er meget varieret og veksler således fra et kuperet terræn mod øst, med imponerende skrænter, slugter og udsigter, til et mere jævnt terræn i den vestlige og centrale del. Jorden udgøres af grusede og sandede istidsaflejringe ...  
Hent prospekt
Ryom Skov, 8550 Ryomgaard / Djursland. 63 ha skov med bolig ned til Vallum Sø. Pris: 12,5 mio.kr.
Ryom Skov er en smukt kuperet, varieret og spændende skovejendom på ca. 63 ha, beliggende lidt øst for Ryomgård på Djursland, ca. 30 km. fra Århus. Skovens hovedtræarter udgøres af bøg og eg, samt rødgran og nobilis. De resterende bevoksningerne spænder stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede danske træarter. Løvtræ udgør cirka 50 % af ...  
Hent prospekt
Morville Plantage, 8800 Viborg / Midtjylland. 224 hektar varieret skov og jagt med bolig. Pris: 20,0 mio.kr.
Morville Plantage er en varieret og spændende skovejendom på 224 hektar, beliggende ca. 10 km. sydvest for Viborg, lidt nordvest for landsbyen Finderup. Skoven er beliggende fredeligt og roligt i et skovrigt område, med flere andre skov og naturområder i nærheden, bl.a. Finderup øvelsesterræn og Guldborgland Plantage. Terrænet er jævnt til lettere ...  
Hent prospekt
Mønsted Plantage, 8800 Viborg / Midtjylland. 174 ha. varieret skov med bolig. Pris: 17,0 mio.kr.
Mønsted Plantage er en varieret og spændende skovejendom på 174 hektar, beliggende fredeligt og roligt ca. 10 km. vest for Viborg. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og særligt i den vestlige del er der fin udsigt udover landskabet. Jorden udgøres mest af grusede og sandede istidsaflejringer, og det vurderes at der på ejendommen vil kunne dyrkes ...  
Hent prospekt
Øster Vistorp Plantage, 7540 Haderup / Midtjylland. 119 hektar Skov og jagt. Pris: 11,5 mio.kr.
Øster Vistorp Plantage er en velpasset og velarronderet skovejendom på 118,6 ha., beliggende ved landsbyen Vistorp, cirka 15 km nord for Herning. Skoven domineres af rødgran i forskellige aldre, men indeholder også arealer med bøg, eg og de fleste øvrige sædvanlige danske træarter, samt åbne arealer, moser m.v. Skoven er i det hele taget meget vari ...  
Hent prospekt
Madum Kirkeplantage, 6990 Ulfborg/Vestjylland. 84 ha skov, jagt og naturejendom. Pris: 6,95 mio.kr.
Madum Kirkeplantage en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på 84 ha., beliggende fredeligt og roligt, ved Madum, lidt syd for Ulfborg i Vestjylland. Terrænet er jævnt, til lettere kuperet, og præges bl.a. af flere indlandsklitter, som er opstået som følge af tidligere tiders sandfygning. Skoven er oprindeligt anlagt som plantage i 18 ...  
Hent prospekt
Ørbæk Østerskov, 8586 Ørum Djurs. 103 hektar frodig skovejendom med 2 boliger.
Ørbæk Østerskov er i maj 2017 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Ørbæk Østerskov er en varieret og alsidig skovejendom på 103 hektar, beliggende ved Ørum på det centrale Djursland. Ejendommen ligger smukt og fredeligt i et let kuperet landskab. Skoven er frodig og særligt nåletræet udvikler sig flot på ejendommen. Skoven domineres af nåletræ, ...  
 
Kærhøj, 8400 Ebeltoft / Djursland. 21 ha skov med sommerhus i kronvildtkerneområde.
Kærhøj er i juni 2017 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Kærhøj er en velpasset skovejendom på 21 hektar, beliggende ved Stubbe Sø, ca 10 km nord for Ebeltoft på Djursland. Ejendommen ligger smukt og fredeligt midt i et større skovkompleks med fast kronvildt. På kanten af en ådal, som er et af kronvildtets primære tilholdssteder, ligger sommer ...  
 
Kolpengård Plantage, 8654 Bryrup/Midtjylland. 55 ha. Naturperle i Søhøjlandet.
Kolpengård Plantage er en smukt kuperet, varieret og spændende skovejendom på ca. 55 ha, beliggende centralt i Søhøjlandet, ca. 15 km. sydvest for Silkeborg. Ejendommen ligger med skel til søerne Kvindsø og Kulsø, hvilket giver ekstra gode muligheder for jagt, fiskeri og sejlads for de lodsejere, som har jord ned til søerne, herunder ejeren af Kolp ...  
 
Harreskov Plantage, 6933 Kibæk / Midtjylland. 657 hektar skov med bolig.
Harreskov Plantage er i januar 2017 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Harreskov Plantage er en traditionel og velpasset skovejendom på 657 hektar, beliggende 10 km syd for Herning i det centrale Jylland. Ejendommen ligger smukt og fredeligt midt i et større skov- og naturkompleks på et par tusinde hektar. Skoven domineres af nåletræ, med rødg ...  
 
Døvling Østre Plantage, 6933 Kibæk / Midtjylland. 30 ha skov i større skovkompleks med fast kronvildt.
Døvling Østre Plantage er en regulær og velpasset skov- og jagtejendom på ca. 30,4 hektar, beliggende ca. 25 km. syd for Herning, lidt nord for Sønder Omme.
Ejendommen er beliggende i et af kerneområderne for kronvildtet i Jylland, som en del af Døvling Plantage og med flere andre kronvildtsrige skov- og naturområder i nærheden.
Terrænet er ...  
 
Jordbjerggård Skov, 8660 Skanderborg / Østjylland. 67 hektar smukt kuperet skov med hytte direkte til Skanderborg Sø.
Jordbjerggård Skov er en varieret skov-, jagt- og naturejendom på ca. 66,6 ha., beliggende særdeles smukt i det kuperede landskab ved Skanderborg Sø, kun få km. fra Skanderborg.
Terrænet er smukt kuperet og afvekslende med mange fine udsigter udover Skanderborg Sø.
Ejendommen ligger særdeles fredeligt, trukket tilbage fra alfarvej, omgivet ...  
 
Nørregaard, 7441 Bording / Midtjylland. 44,6 hektar skov med god bolig, driftsbygninger og god jagt.
Nørregaard er en velarronderet og velpasset skov- og jagtejendom på ca. 44,6 ha., beliggende ca. 15 km. vest for Silkeborg og ca. 2 km. nord for Christianshede. Ejendommen er beliggende i forbindelse med et større skov- og naturområde, hvor skov, mark og lysåbne naturtyper skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres mest af san ...  
 
Skovlund og Bøgelund Banke, Vrads, 8654 Bryrup / Midtjylland. 89,5 ha. kuperet skov og natur.
Skovlund og Bøgelund Banke er en smukt kuperet skov-, jagt- og naturejendom på ca. 89,5 ha, beliggende i det kuperede landskab, mellem Bryrup og Vrads, ca. 15 km sydvest for Silkeborg. Ejendommen er beliggende som en del af et større skov- og naturkompleks, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Området omkring Store Hjøllun ...  
 
Valskov Plantage, 8560 Kolind / Djursland. 215 hektar skov og jagtejendom med beboelse.
Valskov plantage er en varieret og velarronderet skovejendom på 215 ha, beliggende på det sydlige Djursland, ca. 30 km. fra Århus og ca. 5 km. øst for Rønde. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og jorden udgøres mest af grusede og sandede istidsaflejringer, og det vurderes at der på ejendommen vil kunne dyrkes de fleste gængse danske træarter. Sk ...  
 
Bruuns Plantage, 7480 Vildbjerg / Midt-Vestjylland. 200 hektar skov, jagt og natur med bolig.
Bruuns plantage er en smukt kuperet og varieret skovejendom på ca. 200 ha, beliggende ca. 20 km vest for Herning, med flere andre skov- og naturområder i nærheden, bl.a. Barde og Rødding-lund plantager. Terrænet er kuperet og afvekslende med smukke udsigter over områdets heder og skove. Skovens hovedtræarter er rødgran og ædelgran, men også bøg og ...  
 
Timring Plantage, 7480 Vildbjerg / Midt-Vestjylland. 133 hektar velpasset ubebygget skov og jagtejendom.
Timring Plantage er en velpasset og spændende skov- og jagtejendom på 133 hektar, beliggende ca. 20 km. vest for Herning, lidt vest for Vildbjerg. Ejendommen er omgivet af skov og natur til alle sider. Flere store skove er beliggende i nærheden, hvor bl.a. Barde og Røddinglund Plantager kan nævnes. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og jorden ud ...  
 
Bjørslev Plantage, 6920 Videbæk / Midtjylland. 496 hektar smukt kuperet skov med bolig.
Bjørslev Plantage er en smukt kuperet, varieret og velarronderet skovejendom på 496 hektar, beliggende fredeligt og roligt ca. 15 km sydvest for Herning. Skovens hovedtræarter er rødgran, sitkagran og eg samt en betydelig produktion af juletræer og pyntegrønt. Cirka 25 % af skoven udgøres af agerjord, enge, heder, moser, søer, å, lysninger m.v., hv ...  
 
Syddanmark (15 ejendomme)
Tvede Skov, Tåsinge, 5700 Svendborg / Fyn. 86 ha frodig skov med bolig direkte til havet. Pris: 14,9 mio.kr.
Tvede Skov er en 85,8 ha. dejlig skov-, natur- og jagtejendom beliggende på Tåsinge, syd for Svendborg. Ejendommen ligger meget smukt med Lunkebugten og Valdemars Slot mod nord samt Siø Sund mod syd. Beliggenheden direkte til både Lunkebugten og Siø Sund, giver således en helt speciel naturoplevelse og man betages ganske enkelt af ejendommen og de ...  
Hent prospekt
Bindesbøl Plantage, 7323 Give / Sydjylland. 28,5 hektar skov med høj indtægt fra pyntegrønt. Pris: 3,275 mio.kr.
Bindesbøl Plantage er en veldrevet skovejendom på ca. 28,5 ha. beliggende ca. 20 km nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Terrænet er jævnt, og jorden udgøres af sandede istidsaflejringer. Ejendommen drives med særlig fokus på produktion af rødgran juletræer og nobilis klippegrønt. En betydelig del af ejendommen er således tilplantet med nobi ...  
Hent prospekt
Lindeballe Skovparceller, 7323 Give / Sydjylland. 3 frodige skovparceller på 27,9 ha. Pris: 2,4 mio.kr.
Lindeballe Skovparceller udgør en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 27,9 ha., beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Ejendommen er beliggende i skovrigt og fredeligt område, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Terrænet er lettere kuperet, og jorden udgøres hovedsageligt af sanded ...  
Hent prospekt
Skåstrup-Nyhave, 5400 Bogense / Vestfyn. 251 hektar land- og skovbrug med bolig direkte til havet og fantastisk jagt. Pris: 49,0 mio.kr.
Skåstrup-Nyhave er en 251 hektar varieret skov-, jagt- og liebhaverejendom, med et smukt beliggende hovedhus direkte til Skåstrup Strand, mellem Middelfart og Bogense, på det nordvestlige Fyn. Landskabet er jævnt til let bølget, og jordbunden udgøres hovedsagelig af moræneaflejringer fra istiden med et varierende indhold af ler. Ejendommen består a ...  
 
Nedvad Skov, 7323 Give / Østjylland. 26,4 ha ubebygget skov. Pris: 2,375 mio.kr.
Nedvad Skov er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 26,4 ha., beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Ejendommen er beliggende i et fredeligt og roligt område, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres hovedsageligt af sandede boniteter. Skovens bevok ...  
Hent prospekt
Amlund Vesterskov, 7323 Give / Midtjylland. 9,2 ha Skov og Jagt. Pris: 0,975 mio.kr.
Amlund Vesterskov er en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 9,2 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af sandede smeltevandsaflejringer og lettere randmoræne. Ejendommens hovedtræarter er bøg og eg, hvoraf en del skønnes at være mellem 40 og ...  
Hent prospekt
Bølling Sønderskov, 6064 Jordrup / Østjylland. 32,3 Ha skov. Pris: 4,95 mio.kr.
Bølling Sønderskov er en frodig, velpasset skov på 32,3 ha, beliggende særdeles fredeligt og roligt i skovkomplekset ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, omkring 2 for de fleste danske træarter. Skoven er ...  
Hent prospekt
Gammellung Mose, 5771 Stenstrup / Fyn. 6 ha natur og jagtejendom. Pris: 0,75 mio.kr.
Gammellung Mose er en dejlig, varieret jagt- og naturejendom på 6,0 ha., beliggende mellem Stenstrup og Kværndrup på Sydfyn. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, og besøges yderst sjældent af publikum. Terrænet er relativt jævnt, og jorden består af tidligere højmose aflejret ovenpå en kalkholdig undergrund. Flere ste ...  
Hent prospekt
Hulskov, 6000 Kolding / Østjylland. 25 ha skov, jagt og natur. Pris: 3,75 mio.kr.
Hulskov er en dejlig, varieret skov-, jagt-, og naturejendom på ca. 25 ha, beliggende i Hulskovdalen, ved Sønder Vilstrup, lidt nord for Kolding. Ejendommen er beliggende centralt og ugenert midt i Trekantsområdet, og besøges i praksis aldrig af skovgæster. Ejendommen er meget kuperet, smuk og varieret, med gamle bøge, stejle skrænter, eng, sø, kil ...  
Hent prospekt
Jordrup Fællesskov, 6064 Jordrup / Østjylland. 61,4 ha Skov. Pris: 9,75 mio.kr.
For Jordrup Skovbrug udbydes Jordrup Fællesskov hermed til salg. Jordrup Fællesskov er en frodig, velpasset skov på 61,4 ha, beliggende fredeligt og roligt ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, omkring 2 fo ...  
Hent prospekt
Selleberg, 5290 Marslev / Fyn. 73 hektar herskabelig historisk gård med store naturværdier.
Selleberg er en særdeles smukt beliggende land- og skovbrugsejendom på ca. 73 ha. med tilhørende historisk hovedbygning, beliggende centralt på Fyn, mellem Odense og Kerteminde. Sellebergs jorder fremstår som en smuk og vildtvenlig mosaik af regulær agerjord i omdrift, som brydes af søer, skov, kirsebærplantager og remisser. Det EU-støtteberettiged ...  
 
Enemærket Skov, 7323 Give / Østjylland. 2,1 ha skov og natur.
Enemærket Skov er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 2,1 ha, beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Givskud. Terrænet er jævnt og jorden udgøres hovedsageligt af sandede boniteter. Der er både skov, eng og sø på ejendommen, og variationen er stor, ejendommens størrelse taget i betragtning. Ejendommen består af ...  
 
Filskov Vestergård, 7200 Grindsted / Sydjylland. 86 hektar skov- og jagtejendom med beboelse og fast kronvildt.
Filskov Vestergaard er en velarronderet og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på 86 ha, beliggende ved Filskov, ca. 10 km nordvest for Billund. Ejendommen er yderst varieret, og består af en god blanding af løvskov, nåleskov, hede, mose, indlandsklitter, søer, enge, vandløb m.v. Ejendommen har desuden et langt skel til Omme Å, som er godt fiske ...  
 
Simmersholm Skovbrug, 5683 Haarby / Fyn. 26 hektar juletræer, pyntegrønt og skovbrug.
Simmersholm Skovbrug er en spændende og varieret skov-, juletræs og pyntegrøntsejendom på 25,9 ha, beliggende i bunden af Helnæsbugten på det sydvestlige Fyn. Ejendommen er smuk kuperet og består af en god blanding af intensivt drevne juletræs- og pyntegrønts-bevoksninger, som veksler med egentlige skovstykker og naturarealer. Juletræs- og pyntegrø ...  
 
Vejlegård Skov, 5672 Broby / Fyn. 48,6 ha Skov, jagt, fiskeri og natur.
Vejlegård Skov er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 48,6 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, midt mellem Odense og Broby på Midtfyn. Terrænet er lettere kuperet, og jorden er frodig blandet fynsk morænejord, med gode dyrknings-forhold til skovbrug, men også med mere våde partier med moser og søer. Bevoksningerne spænder ...  
 
Sjælland og øer (13 ejendomme)
Tibberupgaard, 3480 Fredensborg / Nordsjælland. Liebhaver-ejendom med 30,5 ha jord og 800 m2 totalrenoveret herskabelig beboelse tæt på København. Pris: 22,5 mio. kr.
Tibberupgaard er en smukt beliggende liebhaver-ejendom på 30,5 hektar beliggende i Nordsjælland mellem Hillerød og Fredensborg, tæt på både Gribskov og Store Dyrehave. Ejendommen er beliggende fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, i det smukt kuperede landskab, kun 35 minutters kørsel fra København. Ejendommen er velarronderet og ejendo ...  
Hent prospekt
Fladsågård, 4700 Næstved / Sydsjælland. 354 hektar land- og skovbrug med nyrenoveret hovedbygning, flere udlejningshuse og råstofindvinding. Pris: 69,0 mio.kr.
Fladsågård er en velarronderet skov- og landbrugsbedrift på ca. 354 hektar med en herskabelig hovedbygning, beliggende ved Mogenstrup på det sydlige Sjælland, lidt sydøst for Næstved.
Jordtilliggendet fordeler sig omtrentligt med ca. 215 hektar agerjord, ca. 35 hektar støtteberettigede natur-arealer, ca. 45 hektar skov, ca. 25 hektar søer, rem ...  
Hent prospekt
Frederiksholm, Karlebo, 3400 Hillerød / Nordsjælland. Historisk landbrugs- og skovejendom på 57 ha med herskabeligt hovedhus tæt på København. Pris: 27,0 mio. kr.
Frederiksholm er en historisk landbrugs- og skovejendom på 57 hektar, beliggende ved Karlebo, cirka midtvejs mellem Hørsholm og Hillerød i Nordsjælland. Ejendommen ligger smukt, ugenert og tilbagetrukket for enden af en privat grusvej, helt og aldeles uden nysgerrige blikke. Hovedbygningen på Frederiksholm er en stor flot og herskabelig beboelse me ...  
Hent prospekt
Tågeby Skov, 4720 Præstø / Sydsjælland. 32 hektar frodig skov uden bygninger. Pris: 3,85 mio.kr.
Tågeby Skov er en frodig og varieret skov-, jagt- og naturejendom på 32,4 ha., beliggende i det sydlige Sjælland, lidt syd for Præstø. Skoven har gennem generationer været drevet som en integreret del af Oremandsgård Gods, men kan altså nu købes i fri handel, i forbindelse med generationsskifte på Oremandsgård Gods. Skoven er særdeles frodig og ter ...  
Hent prospekt
Sørup Hestehave, 4951 Nørreballe / Lolland. 66 ha frodig og varieret skov med god jagt. Pris: 8,0 mio.kr.
Sørup Hestehave er en dejlig, varieret og velarronderet skov-, jagt-, og naturejendom på 66,1 ha., beliggende cirka 10 km. vest for Maribo. Skoven er særdeles velarronderet, og udgør således et regulært stykke skov og samtidig en regulær produktionsenhed. Terrænet er jævnt og jordbunden består overvejende af lerede istidsaflejringer, hvorfor det er ...  
Hent prospekt
Løjet Mose, 4920 Søllested / Lolland. 32 ha skov med god jagt og bolig.
Løjet Mose er i juli 2017 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Løjet Mose er en frodig skovejendom på 32 hektar, beliggende ved Søllested på det centrale Lolland. Ejendommen ligger smukt og fredeligt midt i et større skovkompleks og har en formidabel jagt. Til ejendommen hører en ældre stråtækt bindingsbolig.
Areal: 32 ha.
Bygninger: 1 b ...  
 
Jægerhus, 4230 Skælskør / Sjælland. 58 ha skov med markant hovedbygning.
Jægerhus er en velarronderet skov-, jagt- og liebhaverejendom på 58 hektar med et tilhørende, særdeles velholdt og velindrettet hovedhus.
Ejendommen er beliggende fredeligt og roligt, midt i det bakkede godslandskab nord for Skælskør i det sydvestlige Sjælland.
Det let kuperede landskab og de varierende jordtyper giver en særdeles vekslend ...  
 
Sæbyholm Skov, 4900 Nakskov / Lolland. 95,6 hektar frodig skov med beboelse.
Sæbyholm Skov er en velarronderet og særdeles frodig skovejendom på ca. 95,6 hektar med tilhørende beboelse, beliggende på det vestlige Lolland. Skoven ligger særdeles fredeligt og roligt, uden væsentligt publikumstryk, bl.a. fordi der kun er en adgangsvej til skoven. Jordbunden er blandet bundmoræne som veksler mellem lerholdige og grusede jorder. ...  
 
Holbækvænge Skov, 4720 Præstø. 18,5 hektar skov med stor sø og hytte med faciliteter.
Holbækvænge Skov er en frodig og særdeles varieret skov-, jagt- og naturejendom på ca. 18,5 ha., beliggende i det sydlige Sjælland, lidt syd for Præstø. Ejendommen er frodig og terrænet smukt kuperet, med høje partier med løvskov og gran, samt lave arealer med moser og enge. I den vestlige del af ejendommen ligger en regulær sø, som giver ejendomm ...  
 
Vester Roder Skov, 4952 Stokkemarke / Lolland. 69 hektar frodig skov med god jagt.
Vester Roder skov er en frodig og velarronderet skov- og jagtejendom på 69,3 ha., beliggende cirka 10 km. vest for Maribo. Skoven er særdeles velarronderet, og udgør således et regulært stykke skov og samtidig en regulær produktionsenhed. Terrænet er jævnt og jordbunden består overvejende af lerede istidsaflejringer, hvorfor det er en yderst frodig ...  
 
Vedebjerg Skov og Overdrevsskoven, 4420 Regstrup / Vestsjælland. ca. 240 hektar frodig skov med bolig og god jagt.
Vedebjerg Overdrevsskov er en velarronderet og smukt kuperet skovejendom på ca. 200 hektar med tilhørende udlejet beboelse. Ejendommen er beliggende særdeles fredeligt og roligt midt i det bakkede godslandskab sydøst for Mørkøv i det vestlige Sjælland. Jordbunden er kuperet moræne, som veksler mellem grusede og lerholdige jorder indenfor kort afsta ...  
 
Bøtø Nordre Plantage, 4874 Gedser / Falster. 153 ha skov, natur og badestrand samt byggeret.
Bøtø Nordre Plantage er en spændende og varieret skov- og naturejendom på 153 hektar, beliggende på det sydøstlige Falster, direkte til en af Danmarks bedste badestrande. Ejendommen er oprindeligt opstået i forbindelse med inddæmningen af Bøtø Nor, og har gennem mange år hørt til "Bøtø", som var sommerresidens for godsejeren på Halstedkloster. Førs ...  
 
Troldbjerg Skov, 4760 Vordingborg / Sydsjælland. 62 hektar frodig skov med beboelse.
Troldbjerg Skov er en velarronderet skovejendom på 62 hektar, beliggende ved Ørslev, lidt nord for Vordingborg på Sydsjælland. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten særdeles god, faktisk tæt på 1 for de fleste af bevoksningerne. Skoven er meget varieret opb ...  
 
Udland (1 ejendom)
Gillastig, S-26023 Kågeröd, Skåne, Sverige. 22 ha. super jagt og naturejendom med bolig. Pris: 3,5 mio.kr.
Gillastig 1410 er en kombineret skov, natur, jagt- og fritidsejendom på 22,1 ha. Ejendommen er beliggende fredeligt og roligt, på sydsiden af Söderåsen, et af Skånes smukkeste og mest vildtrige områder, blot 1 times kørsel fra København. Ejendommen er utroligt alsidig, varieret og kuperet. Ejendommen varierer således fra lave områder med søer, bækk ...  
Hent prospekt
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088