ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Madum Kirkeplantage, 6990 Ulfborg/Vestjylland. 84 ha skov, jagt og naturejendom.

Madum Kirkeplantage en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på 84 ha., beliggende fredeligt og roligt, ved Madum, lidt syd for Ulfborg i Vestjylland. Terrænet er jævnt, til lettere kuperet, og præges bl.a. af flere indlandsklitter, som er opstået som følge af tidligere tiders sandfygning. Skoven er oprindeligt anlagt som plantage i 1880, for at dæmme op for den ødelæggende sandfygning, som prægede området for 150 år siden. De oprindelige bevoksninger er i dag væk, og erstattet af mere varieret og robust skov. Skovens hovedtræarter er i dag sitkagran, lærk, omorika, skovfyr, bjergfyr, ædelgran og eg, men der findes stort set alle træarter repræsenteret i skoven. Selv 100 år gamle bøge og ege finder man i skoven. Skoven udmærker sig i øvrigt ved sin store variation, og ved at være meget lysåben og venlig, med skiftende bevoksninger, lysninger, moser, udsigtsbakker, og en større centralt placeret sø. Jagten på ejendommen er fantastisk god, idet ejendommen er særdeles varieret og ligger fredeligt og roligt med en fornuftig afstand fra nogle af Vestjyllands stærkeste kerneområder for kronvildt. Jagtmulighederne omfatter bl.a. kronvildt, råvildt, ræve, harer, snepper, ænder, bekkasiner og duer. Hertil kommer, at der er en stærkt stigende bestand af dåvildt i området., som dog stadig er lokalt jagtfredet. Ejendommen er bygningsløs, men stor nok til, at der kan påregnes tilladelse til at bygge en arbejdshytte eller driftsbygning. Ejendommen er en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, herunder af danske selskaber.
Areal: 84 ha.
Boliger: Ubebygget.
Solgt juli 2018.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088