ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Sørup Hestehave, 4951 Nørreballe / Lolland. 66 ha frodig og varieret skov med god jagt. Pris: 8,0 mio.kr.

Sørup Hestehave er en dejlig, varieret og velarronderet skov-, jagt-, og naturejendom på 66,1 ha., beliggende cirka 10 km. vest for Maribo. Skoven er særdeles velarronderet, og udgør således et regulært stykke skov og samtidig en regulær produktionsenhed. Terrænet er jævnt og jordbunden består overvejende af lerede istidsaflejringer, hvorfor det er en yderst frodig skov. Hovedtræarterne i skoven er i dag bøg og eg, men skoven indeholder også bevoksninger med forskellige nåletræsarter, bl.a. sitkagran, grandis og rødgran. Skoven fremstår varieret og særdeles spændende, med både nåletræ, løvtræ, lysåbne arealer og tæt bevoksning. Jagten i Sørup Hestehave er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter råvildt, fasaner, harer, ræve, snepper, duer og andet småvildt. Herudover er der en fast bestand af dåvildt i området, hvor Sørup Hestehave ligger som en trædesten. Skovens frodighed og undervækst giver i det hele taget mulighed for en varieret og spændende jagt, samt god dækning for vildtet. Skoven er bygningsløs, men grundet skovens størrelse kan der dog påregnes tilladelse til at opføre en arbejdshytte eller driftsbygning med velfærds-faciliteter. Sørup Hestehave er i det hele taget en fin skovejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift og interessen for jagt og vildtpleje kan kombineres på fortrinlig vis. Ejendommen er fuldt fredskovspligtig, og uden land-brugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 66,1 ha.
Pris: 8.000.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088