ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Lindeballe Skovparceller, 7323 Give / Sydjylland. 3 frodige skovparceller på 27,9 ha. Pris: 2,4 mio.kr.

Lindeballe Skovparceller udgør en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 27,9 ha., beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Ejendommen er beliggende i skovrigt og fredeligt område, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Terrænet er lettere kuperet, og jorden udgøres hovedsageligt af sandede og grusede randmoræne-aflejringer. Skovens bevoksninger domineres af bøg, nobilis og rødgran, men træarterne i skoven spænder stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede træarter. Ejendommen er en flot sammensmeltning af bevoksede arealer, krat, eng og mose, som ligger flettet ind imellem hinanden, hvilket giver en særdeles spændende ejendom. Nobilis-arealerne udgør ca. 4,8 ha. og er bortforpagtet indtil 31. december 2020. Den årlige forpagtnings-indtægt udgør ca. 24.600 kr. Jagten i Lindeballe Skovparceller er varieret og god. Jagten understøttes af ejendommens variation, hvor tæt skov og lysåbne naturtyper skiftevis afløser hinanden. Jagtmulighederne omfatter råvildt, harer, ræve, snepper, duer, fasaner samt strejfende dåvildt og kronvildt. Lindeballe Skovparceller er således en særdeles spændende skov- og jagtejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis. Lindeballe Skovparceller er en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, herunder af danske selskaber.
Areal: 27,9 ha.
Bygninger: Ingen.
Pris: 2.400.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088