ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Dejbjerg Plantage, 6900 Skjern / Vestjylland. 757 hektar skov med god basisindtjening.

Dejbjerg Plantage er en varieret og let kuperet skovejendom på ca. 757 ha, beliggende i Vestjylland, lidt nord for Skjern. Terrænet er let kuperet og afvekslende med flere forskellige naturtyper. Nåletræ udgør ca. 57 %, mens løvtræ udgør cirka 10 % af det samlede areal. De resterende cirka 33 % af ejendommen udgøres af søer, moser, heder og andre åbne naturtyper, hvilket sammen med det lettere kuperede landskab gør Dejbjerg Plantage til en smuk, spændende og varieret ejendom. Skovens hovedtræarter er rødgran, ædelgran, sitkagran, lærk, bøg og eg. De resterende bevoksninger spænder stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede danske træarter. Der er for ejendommen indgået en række aftaler om arealudlejning, udlejning af boliger og jagt m.v. Samlet set skiller ejendommen sig ud fra øvrige skovejendomme ved sine stabile lejeindtægter, hvilket sikrer ejendommen en sund basisøkonomi. Jagten i Dejbjerg Plantage er varieret og god. Jagtmulighederne omfatter kronvildt, dåvildt, råvildt, harer, ræve, snepper, ænder, duer og andet småvildt. Særligt skal jagten på snepper dog fremhæves, idet der årligt skydes et stort antal snepper, idet de bruger Dejbjerg Plantage som rasteplads på deres trækrute. Til ejendommen hører to udlejede beboelser, samt diverse driftsbygninger m.v. Dejbjerg Plantage er således en varieret skov, hvor erhvervsmæssig skovdrift, udlejning, jagt, vildt- og naturpleje, kombineres på fortrinlig vis. Ejendommen er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 757 ha.
Boliger: 2 stk. udlejet.
Energimærke F.
Solgt juli 2018.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088