ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Prinsenshøj Plantage, 6560 Sommersted / Sønderjylland. 67 ha skov med sund økonomi samt god jagt og fiskeri.

Prinsenshøj Plantage er en velarronderet skov- og jagtejendom på 67,2 hektar, beliggende direkte til Nørreå i det sydøstlige Jylland, mellem Gram og Haderslev. Terrænet er jævnt, og jorden udgøres af grusede og sandede istidsaflejringer. Nåletræ udgør ca. 33 %, mens løvtræ udgør ca. 32 % af det samlede areal. Det resterende areal udgøres af ca. 29 % med pyntegrønt samt ca. 6 % med fodermarker og andre lysåbne arealer. Skovens bevoksninger er i det hele taget varierede og rummer en lang række træarter, herunder rødgran, sitkagran, grandis, eg, bøg, birk og rødel. Ejendommen rummer desuden en betydelig andel af nobilisbevoksninger i alderen fra 15-20 år, som er bortforpagtet til pyntegrøntsproduktion for ca. 80.000 kr. pr. år ekskl. moms. Jagten i Prinsenshøj Plantage særdeles god og varieret. Jagtmulighederne omfatter kronvildt, dåvildt, råvildt, snepper, fasaner, harer, ræve, duer og andet småvildt. Jagten understøttes af skovens opbygning med lysåbne arealer, som ligger uforstyrret og omkranset af tæt skov til alle sider. Ejendommens helhed fuldendes af beliggenheden direkte til Nørreå, som er en del af Ribe Å-systemet, som byder på særdeles godt og varieret fiskeri efter en lang række fiskearter. Prinsenshøj Plantage er i det hele taget en skov- og jagtejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift og interessen for fiskeri, jagt- og vildtpleje kan kombineres på fortrinlig vis. Prinsenshøj Plantage er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 67,2 ha.
Bygninger: Ingen.
Solgt september 2018

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088