ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Skovrider Brüel Skov, 8680 Ry / Østjylland. 66 ha alsidig skov med bolig midt i Søhøjlandet.. Pris: 10,0 mio.kr.

Skovrider Brüels Skov er en kuperet og spændende skov- og jagtejendom på ca. 66,1 ha., beliggende i Søhøjlandet mellem Silkeborg og Skanderborg. Ejendommen er beliggende i den nordlige del af Rye Sønderskov, ikke langt fra Gammel Rye. Terrænet i skoven er let til stærkt kuperet, og jordbunden består overvejende af dybgrundede og grusede moræneaflejringer. Skoven er frodig, og boniteten vurderes som værende god. Det vurderes, at der vil kunne dyrkes alle de i Danmark sædvanligt benyttede træarter. Særligt nåletræet trives dog usædvanligt godt i disse dybgrundede randmorænejorder. Skovens hovedtræarter udgøres hovedsageligt af rødgran, sitkagran, nobilis, nordmannsgran og bøg, mens de resterende bevoksninger spænder stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede danske træarter. Jagten i Skovrider Brüels Skov er varieret og god. Jagtmulighederne omfatter råvildt, dåvildt, kronvildt, harer, ræve, fasaner, snepper, duer, m.v. Især kronvildtet og dåvildtet skal fremhæves, da ejendommen er beliggende i et stort skovkompleks med en fast bestand heraf. Ejendommens helhed afrundes af beboelsen, som er smukt beliggende på en lysåben plet, i skovens nordlige ende, diskret tilbagetrukket fra Rodelundvej. Skovrider Brüels Skov er således en helstøbt skov-, jagt- og naturejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt og naturpleje på fortrinlig vis kan kombineres med beboelse i bekvem afstand af både Silkeborg og Skanderborg. Skovrider Brüels Skov er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 66,1 ha.
Boliger: 1 stk. opført 1973 med 204 m2 boligareal.
Energimærke E.
Pris: 10.000.000 danske kr. kontant. (Skov og bolig samlet).
Pris: 7.500.000 danske kr. kontant. (Skoven alene).
Pris: 2.900.000 danske kr. kontant. (Boligen alene).
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088