ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Rosenvang, 6623 Vorbasse / Sydjylland. 58 ha skov, jagt og natur med god jagt og tilhørende bolig. Pris: 6,9 mio.kr.

Rosenvang er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 57,7 ha., beliggende i et skovrigt område ved Vorbasse. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk sammensætning af skovbevoksede arealer, enge, søer og moser. Det skovbevoksede areal udgøres af en god blanding af løv- og nåletræsbevoksninger med både ældre, mellemaldrende og yngre bevoksninger i god vækst. Den centrale eng med flere lavvandede søer er smukt omkranset af skov til alle sider og udgør et trækplaster for både vade- og andefugle, ligesom kronvildtet har deres søleplads på et af engens våde områder. Jagten på Rosenvang er særdeles god og varieret. Jagten understøttes af den varierede opbygning med skovbevoksede arealer, som omkranser det lysåbne areal med enge, søer og sølepladser. Jagtmulighederne omfatter kronvildt, dåvildt, råvildt, ænder, snepper, ræve m.v. Særligt skal både jagten på kronvildt og ænder dog fremhæves. Ejendommens bygningerne er beliggende nord for Skødebjergvej, hvilket giver god mulighed for at opretholde fred og ro på arealerne syd for Skøde-bjergvej, hvilket særligt kronvildtet nyder godt af. Rosenvang er således en helstøbt skov- og jagtejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje samt beboelse eller bolig-udlejning kombineres på fortrinlig vis. Ejendommen kan efter den seneste ændring af landbrugsloven erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 57,7 ha.
Boliger: 1 stk på 158 m2.
Energimærke F.
Pris: 6.900.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088