ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Bølling Sønderskov, 6064 Jordrup / Østjylland. 32,3 Ha skov. Pris: 4,95 mio.kr.

Bølling Sønderskov er en frodig, velpasset skov på 32,3 ha, beliggende særdeles fredeligt og roligt i skovkomplekset ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, omkring 2 for de fleste danske træarter. Skoven er meget varieret opbygget, og bevoksningerne spænder over de fleste danske løvtræs- og nåletræsarter i forskellige aldre. Hovedtræarterne er bøg, eg, ask, birk, rødel, rødgran, sitkagran og ædelgran. Spredt rundt i skoven finder man desuden flere mose- og engarealer, som bidrager godt til ejendommens variation og herlighed, samtidig med at disse arealer jagtmæssigt er et stort aktiv for ejendommen. Vandløbet i den vestlige del af skoven danner sammen med de mange jorddiger en både effektiv, smuk og synlig markering af ejendommens skel. Bølling Sønderskov har en særdeles god jagt, ikke mindst på råvildt. Skovens frodighed og variation giver imidlertid mulighed for en meget varieret jagt, herunder også på fasaner, duer, snepper, harer og ræv. Det vil endvidere være muligt at opleve strejfende kronvildt. Ejendommen er bygningsløs. For køber vil her være mulighed for at skabe sig sit eget lille fristed, hvor jagtmuligheder, skovdrift og investering i fast ejendom kan gå hånd i hånd. Ejendommen er under udstykning til selvstændig skovejendom, og kan erhverves frit, herunder også af danske selskaber.
Areal: 32,3 ha.
Pris: 4.950.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088