ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Nedvad Skov, 7323 Give / Østjylland. 26,4 ha ubebygget skov. Pris: 2,375 mio.kr.

Nedvad Skov er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 26,4 ha., beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Ejendommen er beliggende i et fredeligt og roligt område, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres hovedsageligt af sandede boniteter. Skovens bevoksninger domineres af rødgran, bjergfyr og yngre løvtræer i god vækst. Træarterne i skoven spænder dog stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede danske træarter. Ejendommens er en flot sammensmeltning af bevoksede arealer, krat, eng og mose, hvilket giver en særdeles spændende ejendom. Jagten i Nedvad Skov er varieret og god. Jagten understøttes af ejendommens variation, hvor tæt skov og lysåbne naturtyper skiftevis afløser hinanden. Jagtmulighederne omfatter råvildt, harer, ræve, snepper, duer m.v. Hertil kommer at der er mulighed for at opleve kronvildt på strejf, da de findes i området. Skoven drives i dag med traditionel skovdrift, samt produktion af bjergfyr klippegrønt. Ejendommen er bygningsløs. Nedvad Skov er således en spændende og varieret skov- og jagtejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kombineres på fortrinlig vis. Ejendommen er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt og kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 26,4 ha.
Pris: 2.375.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088