ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Selkær Nørreskov, 8585 Glesborg / Djursland. 35,3 ha varieret skov med god beboelse. Pris: 4,95 mio.kr.

Selkær Nørreskov er en velpasset skov- og jagtejendom på ca. 35,3 ha., beliggende ved Glesborg på det nordlige Djursland. Ejendommen er beliggende i forbindelse med et større skov- og naturområde, hvor skove og marker skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk sammensætning af yngre skov i god vækst, lysåbne arealer, enge, slåede spor og en smukt anlagt sø. De bevoksede arealer udgøres af en god blanding af løv- og nåletræsarter, med bøg, eg, rødgran, sitkagran og fyr som de væsentligste. Skoven er anlagt med en central bugtet sti, som løber fra søen og engarealet i syd mod ejendommens nordligste del. Stien er smukt anlagt med fodermarker og læ givende lommer, som sikrer både føde, læ og fred til vildtet. Jagten i Selkær Nørreskov er særdeles god, idet ejendommens placering i et skovrigt område på det nordlige Djursland giver ejendommen et stort potentiale rent jagtmæssigt, herunder kronvildt. Ejendommens helhed afrundes af den mere end 225 m2 velholdte beboelse, som er smukt beliggende på en lysåben plet, i forbindelse med en velpasset have og med udsigt udover ejendommens jorder. Selkær Nørreskov er således en helstøbt skov- og jagtejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje samt beboelse kombineres på fortrinlig vis. Ejendommen kan erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 35,3 ha.
Boliger: 1 stk. 226 m2 bolig og 40 m2 udestue, hvortil kommer driftsbygningerne.
Energimærke D.
Pris: 4.950.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088