ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Boesens & Nørgårds Skov, 6064 Jordrup / Syddanmark. 57 hektar frodig østjysk skov med hytte og god jagt på bl.a. kronvildt.

Boesens og Nørgårds Skov er en 57 ha. frodig og velpasset skov- og jagtejendom, beliggende fredeligt og centralt i Jordrup Skov, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og vækstbetingelserne vurderes at være gode for de fleste danske træarter. Skoven er meget varieret opbygget, og bevoks-ningerne spænder over de fleste danske løv- og nåletræsarter med bøg, eg, rødgran, nordmannsgran og nobilis, som de væsentligste træarter. Driftsmæssigt bidrager arealet med pyntegrønt særdeles positivt til ejendommens løbende drift. Arealet er bortforpagtet for ca. 30.000 kr. pr. år. Spredt rundt i skoven finder man flere mose- og engarealer, som er med til at skabe variation og herlighed, samtidig med at disse arealer jagtmæssigt er et stort aktiv for ejendommen. Jagten i Boesens og Nørgårds Skov er særdeles god og varieret. Jagtmulighederne omfatter jagt på kronvildt, råvildt, fasaner, duer, snepper, harer m.v. Særligt skal kronvildtet fremhæves, idet deres tilstedeværelse er blevet mere og mere fast gennem de seneste år, og der er således flere aktive sølepladser på ejendommen. Helheden afrundes af arbejds- og jagthytten, som er beliggende med udsigt ud over et eng- og moseareal. Boesens og Nørgårds Skov er således en helstøbt skov- og jagtejendom, som rummer både fred og ro, stor variation, fornuftig drift og en rigtig god jagt. Ejendommen er en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 57 ha.
Bygninger: 1 arbejds- og jagthytte på ca. 20 m2.
Solgt november 2018.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088