ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Grindsted Plantage, 7200 Grindsted / Sydjylland. 383 hektar alsidig skov med bolig. Pris: 31,5 mio.kr.

Grindsted Plantage er en varieret og spændende skovejendom på 383 hektar, beliggende ved Grindsted, i det sydlige Midtjylland. Grindsted Plantage er beliggende i et skovrigt område, med flere andre skov og naturområder i nærheden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres af grusede og sandede istidsaflejringer. Det vurderes at der på ejendommen vil kunne dyrkes de fleste gængse danske træarter. Nåletræ udgør ca. 74 %, mens løvtræ udgør ca. 15 % af det samlede areal. De sidste 11 % udgøres bl.a. af krat, moser, fodermarker, værnskov og andre former for åbne naturarealer. Skovens bevoksninger er meget varierede og rummer en lang række træarter, herunder bevoksninger med rødgran, sitkagran, ædelgran, douglas, grandis, omorika, lærk, eg, bøg, birk, contortafyr og skovfyr. Jagten i Grindsted Plantage er god. Jagtmulighederne omfatter kronvildt, råvildt, harer, ræve, snepper, duer og andet småvildt. Skovens variation med både tæt skov, mose og anden lysåben natur giver i det hele taget mulighed for en meget varieret og spændende jagt. Til ejendommen hører en udlejet beboelse med tilhørende garage m.v., samt en jagthytte og en brændelade. Grindsted Plantage er i det hele taget en skovejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, boligudlejning og interessen for jagt- og vildtpleje kan kombineres på fortrinlig vis. Grindsted Plantage er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 383 ha.
Boliger: 1 stk. udlejet samt 1 jagthytte.
Energimærke D.
Pris: 31.500.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088