ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 St. Restrup Skov Nord, 9200 Aalborg SV / Nordjylland. 61,7 ha skov med hytte.

St. Restrup Skov Nord udgør en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 61,7 ha., beliggende i bekvem afstand af Aalborg. Ejendommen er beliggende som den nordlige del af St. Restrup Skov, lidt øst for Store Restrup Hovedgård. Landskabet er smukt og varierende med skove, marker og naturarealer som skiftevis afløser hinanden. Terrænet er lettere kuperet, og jorden udgøres hovedsageligt af sandede og grusede jordbundstyper. Skovens bevoksninger domineres af bøg, eg, lærk, fyr og birk, men træarterne i skoven spænder stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede træarter. Ejendommen er en flot sammensmeltning af skovbevoksede arealer, krat og mose, som ligger flettet ind imellem hinanden, hvilket giver en særdeles spændende ejendom. Jagten i St. Restrup Skov Nord er varieret og god. Jagten understøttes af variationen mellem skovbevoksede arealer og lysåbne naturtyper. Jagtmulighederne omfatter råvildt, harer, ræve, snepper, fasaner, duer m.v., samt strejfende kronvildt og dåvildt. Helheden afrundes af hytten med tilhørende redskabsskur, shelters og udkigstårn, som er smukt beliggende i den sydlige del af skoven. St. Restrup Skov Nord er således en helstøbt skov-, jagt- og naturejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis. Ejendommen kan efter endt udstykning erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 61,7 ha.
Bygninger: 1 stk. hytte.
Solgt oktober 2018.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088