ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Søhalegård Plantage, 8766 Nørre Snede / Midtjylland. 83 ha skov og natur med 2 boliger. Pris: 10,75 mio.kr.

Søhalegård Plantage er en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 83 ha, beliggende ved Rørbæk Sø, lidt syd for Nørre Snede. Terrænet er meget varieret og veksler således fra kuperet terræn med imponerende skrænter, slugter og vidtstrakte udsigter, til et mere jævnt terræn mod øst. Jorden udgøres af grusede og sandede istids-aflejringer, og det vurderes at der kan dyrkes de fleste gængse danske træarter på ejendommen. Søhalegård Plantage er forstligt velpasset og har flotte komplette nåletræsbevoksninger samt smukke løvtræsbevoksninger, som giver ejendommen mere præg af at være egentlig skov end traditionel plantage. Kombinationen af de skovbevoksede arealer og de lysåbne naturarealer, som ligger smukt flettet ind mellem hinanden, giver en meget varieret og spændende ejendom med store natur- og herligheds-værdier. Jagten i Søhalegård Plantage er varieret og god. Jagtmulighederne omfatter kronvildt, dåvildt, råvildt, snepper, harer, ræve, fasaner, duer m.v. Jagten understøttes desuden af ejendommens store variation og det afvekslende landskab med stejle skrænter og dybe slugter, som gennemskærer ejendommen på smukkeste vis. Helheden afrundes af ejendommens to boliger, som begge er særdeles smukt beliggende. Søhalegård Plantage er således en helstøbt og spændende skov, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kombineres på fortrinlig vis. Søhalegård Plantage er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 83 ha.
Boliger: 1 stk. udlejet samt 1 stk. saneringsmoden men godt beliggende.
Energimærke F.
Pris: 10.750.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088