ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Kildegården og Helmershøj Plantage, 9530 Støvring / Østlige Himmerland. 107 ha varieret skov, jagt og natur med bolig. Pris: 10,75 mio.kr.

Kildegården og Helmershøj Plantage udgør en ca. 107 ha. let kuperet og særdeles smuk skov-, jagt- og naturejendom, beliggende fredeligt og roligt, direkte til Lindenborg Å, ca. 15 km. syd for Aalborg. Terrænet er let kuperet, og der er på ejendommen mange fine udsigter, herunder fra stuehuset på Kildegården, som er smukt og uforstyrret beliggende på et sydvendt plateau med udsigt udover engarealer og Lindenborg Ådal. Kildegården er et ca. 45 ha. stort stykke velarronderet og varieret skov- og natur, som består af både skovbevoksede arealer og en lang række forskellige lysåbne naturtyper, herunder enge, moser, søer og vandløb. Helmershøj Plantage, som ligger ca. 800 meter nord for Kildegåden, er et ca. 62 ha. stort stykke varieret og let kuperet skov-, jagt- og natur, som hovedsageligt består af skovbevoksede arealer. Hovedtræarterne udgøres af bøg, eg, rødgran, nobilis, sitkagran og douglasgran, men spænder i praksis over hele spektret af sædvanligt benyttede danske træarter. Ejendommens eng- og græsarealer afgræsses med kreaturer, for at sikre det lysåbne udtryk og udsigten til ådalen. Afgræsningen sker med tredjemands kreaturer, og der er således ikke noget dyrehold knyttet til ejendommen. Helheden afrundes af Kildegårdens beboelse, som er smukt beliggende, centralt og aldeles uforstyrret med skoven i ryggen og udsigt udover enge, søer og Lindenborg Ådal mod syd. Kildegården og Helmershøj Plantage er således et spændende og varieret stykke skov og natur, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kombineres på fortrinlig vis. Ejendommen kan erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 107 ha.
Boliger: 1 smukt beliggende bolig og en tidligere spejderhytte.
Energimærke G.
Pris: 10.750.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088