ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Skovrider Brüel Skov, 8680 Ry / Østjylland. 65 ha alsidig skov midt i Søhøjlandet.

Skovrider Brüels Skov er en kuperet og spændende skov- og jagtejendom på ca. 65 ha., beliggende i Søhøjlandet mellem Silkeborg og Skanderborg. Ejendommen er beliggende i den nordlige del af Rye Sønderskov, ikke langt fra Gammel Rye. Terrænet i skoven er let til stærkt kuperet, og jordbunden består overvejende af dybgrundede og grusede moræneaflejringer. Skoven er frodig, og boniteten vurderes som værende god. Det vurderes, at der vil kunne dyrkes alle de i Danmark sædvanligt benyttede træarter. Særligt nåletræet trives dog usædvanligt godt i disse dybgrundede randmorænejorder. Skovens hovedtræarter udgøres hovedsageligt af rødgran, sitkagran, nobilis, nordmannsgran og bøg, mens de resterende bevoksninger spænder stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede danske træarter. Jagten i Skovrider Brüels Skov er varieret og god. Jagtmulighederne omfatter råvildt, dåvildt, kronvildt, harer, ræve, fasaner, snepper, duer, m.v. Især kronvildtet og dåvildtet skal fremhæves, da ejendommen er beliggende i et stort skovkompleks med en fast bestand heraf. Ejendommens bygninger er under frastykning, hvorfor skoven er solgt uden bygninger.
Areal: ca 65,5 ha.
Boliger: Ingen som medfølger.
Pris: Solgt januar 2019.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088