ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Støttinggård, 9240 Nibe / Aalborg Kommune. Firlænget renoveret gård med 59 ha juletræer, skov og natur.

Støttinggård er en helstøbt skov,- jagt- og naturejendom på ca. 58,6 ha, beliggende sydvest for Nibe kun 30 min. fra Aalborg. Ejendommen er formelt set en landbrugsejendom, men ligner mere en skovejendom, idet en betydelig del af ejendommen er skovbevokset eller tilplantet med juletræer. Ejendommen er dog ikke fredskovpligtig. Terrænet er jævnt til let kuperet og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede istidsaflejringer. Ejendommen drives i egen regning med juletræs-produktion, traditionel skovdrift samt med bortforpagtning af græsarealer. Ejendommens juletræsarealer udgør ca. 25 hektar, det skovbevoksede areal udgør ca. 15 hektar og græsenge udgør ca. 6 hektar, det resterende areal udgøres hovedsageligt af heder og anden lysåben natur. Juletræsarealerne drives i egen drift, men arealerne skønnes alternativt at kunne bortforpagtes til ca. 4.000 kr. pr. ha., svarende til i alt ca. 100.000 kr. pr. år. Jagten på Støttinggård er varieret og god. Jagten understøttes desuden af ejendommens store variation med skov, juletræer, krat, hede, enge og søer. Ejendommens stuehus er smukt beliggende i et firelænget gårdsystem, indrettet med tilhørende maskinhal, garage og gildesal. Støttinggård er således en attraktiv og helstøbt ejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jule-træsproduktion, dyrehold og interessen for jagt og vildtpleje kan kombineres med beboelse på fortrinlig vis, kun ca. 30 min fra Aalborg. Ejendommen kan erhverves frit både privat og i selskabsform, efter den seneste ændring af landbrugsloven.
Areal: 58,6 ha.
Boliger: 1 god bolig på 267 m2 samt flot gildesal, maskinhus og dobbeltgarage.
Energimærke E.
Solgt juni 2019.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088