ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Melbjerg Skov, 8680 Ry / Søhøjlandet. 29 ha skov, ager og natur med smukt beliggende beboelse.

Melbjerg Skov er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 29 ha., beliggende centralt i Søhøjlandet, midt mellem Silkeborg og Skanderborg. Terrænet er kuperet og jordbunden består af blandede istidsaflejringer, med varierende indhold af ler. Ejendommens areal udgøres hovedsageligt af skov samt agerjord anvendt til juletræsproduktion, hvortil kommer arealer med lysåben natur, som bidrager til ejendommens variation og helhed. Skovens hovedtræarter udgøres hovedsageligt af rødgran, sitkagran, nobilis, nordmannsgran, lærk, douglasgran, bøg og eg. Agerjorden udgør ca. 8 hektar og er bortforpagtet til juletræsproduktion for 40.000 kr. pr. år, svarende til ca. 5.000 kr. pr. ha. pr. år, hvilket sikrer ejendommen en god basisøkonomi. Jagten i Melbjerg Skov er særdeles god og varieret. Jagtmulighederne omfatter dåvildt, kronvildt, råvildt, ræv, ænder, duer, snepper, harer og andet småvildt. Særligt skal det bemærkes, at der er en fast bestand af kronvildt og dåvildt i skovkomplekset, som omkranser Melbjerg Skov. Helheden afrundes af ejendommens bolig, som er særdeles smukt beliggende, på en lysåben plet med skoven i ryggen og udsigt udover det kuperede landskab mod syd. Melbjerg Skov er således en helstøbt skov-, jagt- og naturejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt og naturpleje på fortrinlig vis kan kombineres med beboelse, i bekvem afstand af både Silkeborg og Skanderborg. Ejendommens kan erhverves frit både privat og i selskabsform, eller i kombinationer heraf, efter den seneste ændring af landbrugsloven.
Areal: 29 ha.
Boliger: 207 m2 beboelse samt maskinhus.
Energimærke E.
Solgt november 2019.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088