ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Fredenshjem, 8660 Skanderborg / Østjylland. 99 ha højt beliggende proprietærgård. Pris: 19,75 mio.kr.

Fredenshjem er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 99 hektar, beliggende i det kuperede landskab sydvest for Skanderborg. Ejendommen er højt beliggende mellem Yding Skovhøj og Ejer Bavnehøj, som er blandt de højeste punkter i Danmark og ejendommen byder på en helt fantastisk udsigt ud over det østjyske Søhøjland. Fredenshjems jorder fordeler sig med ca. 75 hektar agerjord og ca. 21 hektar skov. Agerjorden består hovedsageligt af dyrkningssikre kuplede marker som drives i egen drift. Agerjorden skønnes alternativt at kunne bortforpagtes for ca. 5.000 kr. / hektar pr. år, hvilket svarer til ca. 375.000 kr årligt. Det skovbevoksede areal er smukt kuperet og beliggende som en del af et større skovkompleks med både Ejer Skov og Yding Skov. Skovens hovedtræarter udgøres af en god blanding af løv og nåletræsarter, herunder med bøg, eg, ær, rødgran og siktagran som de væsentligste træarter. Skoven er desuden varieret og spændende opbygget med en række lysåbne naturtyper, moser, vandløb m.v. som er spredt beliggende som mosaikker i skoven. Helheden afrundes af ejendommens bygninger, som er beliggende centralt på ejendommen, for enden af en lang privat allé. Der hører til ejendommen et stuehus, en medarbejderbolig samt en række driftsbygninger. Fredenshjem er således en helstøbt skov- og landbrugsejendom, beliggende i bekvem afstand af både Skanderborg, Silkeborg, Århus og Horsens. Ejendommen vil, efter den seneste ændring af landbrugsloven, kunne erhverves frit både privat og i selskabsform.
Areal: 99,4 ha.
Boliger: Hovedhus på 300 m2 opført i 1904, samt medarbejderbolig på 110 m2 opført i 1800, samt ca. 1250 m2 driftsbygninger.
Energimærke F.
Pris: 19.750.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088