ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Fasterholt Frijord, 7361 Ejstrupholm. 20 ha skovbevokset frijord med god jagt.

Fasterholt Frijord er en regulær og spændende skov og jagtejendom på ca. 19,6 hektar, beliggende i skovrigt område vest for Ejstrupholm. Ejendommen er beliggende i et skovrigt område hvor kronvildtet står i talrigt omfang, og der er således også tydelige spor efter kronvildtet på ejendommen. Terrænet er jævnt til let kuperet og jorden udgøres mest af grusede og sandede istidsaflejringer. Nåletræ udgør langt størstedelen af bevoksningerne og hovedtræarterne er rødgran, contortafyr, skovfyr, nordmannsgran og lærk. Ejendommen har desuden flere lysåbne arealer som ligger spredt på ejendommen og bidrager med både variation og føde til vildtet. Særligt skal nævnes den tidligere brunkulsgrav, som er beliggende i den sydøstlige del af ejendommen, hvor et kuperet terræn med sø, mose, lysåben skov og tæt skov skaber et spændende terræn, hvor kronvildtet ynder at opholde sig. Jagten på ejendommen er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter kronvildt, dåvildt, råvildt, snepper m.v. Særligt skal i denne sammenhæng kronvildtet fremhæves, idet ejendommen er beliggende i tilknytning til flere større plantager, hvor kronvildtet holder til i talrigt omfang. Fasterholt Frijord er i det hele taget en fin skov- og jagtejendom, hvor skovdrift og interessen for jagt, vildt- og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis. Fasterholt Frijord er en frijordsejendom, uden landbrugspligt og fredskovspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 19,6 ha.
Solgt september 2020.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088