ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Hulskov, 6000 Kolding / Østjylland. 25 ha skov, jagt og natur. Pris: 3,75 mio.kr.

Hulskov er en dejlig, varieret skov-, jagt-, og naturejendom på ca. 25 ha, beliggende i Hulskovdalen, ved Sønder Vilstrup, lidt nord for Kolding. Ejendommen er beliggende centralt og ugenert midt i Trekantsområdet, og besøges i praksis aldrig af skovgæster. Ejendommen er meget kuperet, smuk og varieret, med gamle bøge, stejle skrænter, eng, sø, kildevæld, og en bæk som gennemløber ejendommen. Jorden består af blandede moræneaflejringer, og indeholder stort set alle jordtyper, lige fra arealer med humusjord, til arealer med sandjord og lerjord. Skovens bevoksninger udgøres hovedsagelig af ældre og mellemaldrende løvtræ, men omfatter næsten alle sædvanligt dyrkede danske træarter. Fra toppen af Hulskov er der en formidabel udsigt ud over tunneldalen og skoven længere nede. Jagten i Hulskov er særdeles god og spændende, og giver bl.a. mulighed for jagt på råvildt, småvildt og fuglevildt. Ejendommen er i det hele taget den perfekte skov- og jagtejendom, hvis man kan leve med lidt baggrundsstøj fra motorvejen. Ejendommen er ubebygget, men der vil være mulighed for at opføre en mindre arbejdshytte. For køber vil her være mulighed for at skabe sig sit eget lille fristed, hvor jagtmuligheder, skovdrift, friluftsliv og investering i fast ejendom kan gå hånd i hånd. Ejendommen er under udstykning og udbydes som en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Den vil derfor kunne erhverves både personligt og i selskabsform.
Areal: 25,0 ha.
Pris: 3.750.000 kr. kontant.
Prospektet kan downloades ved tryk på "hent prospekt".


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088