ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Gammellung Mose, 5771 Stenstrup / Fyn. 6 ha natur og jagtejendom. Pris: 0,75 mio.kr.

Gammellung Mose er en dejlig, varieret jagt- og naturejendom på 6,0 ha., beliggende mellem Stenstrup og Kværndrup på Sydfyn. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, og besøges yderst sjældent af publikum. Terrænet er relativt jævnt, og jorden består af tidligere højmose aflejret ovenpå en kalkholdig undergrund. Flere steder på ejendommen er der gravet tørv. Disse tørvegrave fremstår i dag som søer, vådområder og sænkninger i terrænet. Ejendommen er hovedsagelig bevokset med birk og andre træer og buske, som trives på den fugtige mosejord. Variationen i ejendommens bevoksninger er dog relativt stor, idet dele af ejendommen er mere tør end andre dele, ligesom der er mere lysåbne partier på ejendommen. Gammellung Mose har en særdeles god jagt, ikke mindst på råvildt, ræv, fasaner, ænder, duer, snepper og andet småvildt. Mosens variation, frodighed og dens store opland giver i det hele taget mulighed for en meget varieret jagt, samt god dækning og fødemuligheder for vildtet, året rundt. Samlet fremstår Gammellung Mose i dag som et grønt og fugtigt naturområde midt i det smukke sydfynske godslandskab. De tidligere tørvegrave er blevet til søer og vådområder, mens de øvrige arealer danner en smuk mosaik af birkeskov, krat, tagrør og åbne arealer, hvor vildtet har optimale betingelser. Ejendommen er ubebygget. Ejendommen er frijord, og kan derfor erhverves af næsten alle, herunder også af danske selskaber.
Areal: 6,0 ha.
Pris: 750.000 danske kr. kontant.
Prospektet kan downloades ved tryk på "hent prospekt".


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088