ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Syddanmark

Abkær Landbrug. 80 ha bygningsløs landbrugsejendom. Evt. som sale-and-lease-back. Pris: 12,5 mio.kr.
Abkær Landbrug er en bygningsløs landbrugsejendom på ca. 80 hektar, beliggende lidt sydvest for Haderslev. Terrænet er jævnt og jordbunden består overvejende af sandede og grusede istidsaflejringer. Ejendommen drives i dag med særlig fokus på produktion af nordmannsgran-juletræer og energipil. Juletræerne er plantet i et stort regulært indhegnet ar ...  
 
Anneksgården, 7321 Gadbjerg / Sydjylland. 87,5 ha skov og natur med herskabelig bolig. Pris: 8,95 mio.kr.
Anneksgården er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 87,5 hektar, beliggende ved Lindeballe, lidt nordvest for Vejle. Ejendommen udgøres af 5 selvstændige ejendomme. Terrænet og jordbunden varierer på de forskellige arealer og veksler lige fra grusede og sandede istidsaflejringer til arealer med humusholdige jorder. Anneksgården drives me ...  
 
Lunden, 6510 Gram / Sønderjylland. 41 ha frodig skov med skel til Gram Å. Pris: 4,0 mio.kr.
Lunden er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 41 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og lerede istidsaflejringer. Bevoksningerne i Lunden udgøres af en bred række træarter, herunder bøg, eg, rødgran, sitkagran og nobilis. De resterende bevoksninger spænder stort se ...  
 
Sønderskoven, 6510 Gram / Sønderjylland. 31 ha frodig og fredfyldt skov med beboelse. Pris: 4,5 mio.kr.
Sønderskoven er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 30,7 hektar, beliggende ved Gram Slot i det centrale Sønderjylland. Terrænet er jævnt til let bølget og jordbunden udgøres af grusede, sandede og lerholdige istidsaflejringer. Bevoksningerne i Sønderskoven udgøres hoved-sageligt af eg, ær, rødgran, sitkagran og nobilis sam ...  
 
Halmø. Privat Ø med tilhørende bolig uden bopælspligt i det Sydfynske Øhav. Pris: Kontakt Asger Olsen.
Der er nu mulighed for at erhverve sin egen 43 hektar store Ø med tilhørende stråtækt beboelse uden bopælsligt, midt i det sydfynske Øhav, mellem Fyn og Ærø. Halmø er sandt naturparadis med et alskens fugleliv og naturtyper. Øen består landskabsmæssigt af en langstrakt bakkekam, som hæver sig 9 meter over havet. Bakkekammen er tilstrækkelig lang og ...  
 
Sortebjergvænge Skov, 5882 Vejstrup / Sydfyn. 97 ha frodig skov med bolig og god jagt. Pris: 13,5 mio.kr.
Sortebjergvænge er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 97 hektar, beliggende på Fyn ca. 5 km. nord for Svendborg. Sortebjergvænge har gennem generationer hørt under Broholm Gods, og skoven har således gennem mange år været drevet forstmæssigt langsigtet, som en integreret del af et større gods. Ejendommen er særdeles fredeligt beli ...  
 
Rosenvang, 6623 Vorbasse / Sydjylland. 58 ha skov, jagt og natur med god jagt og tilhørende bolig. Pris: 6,9 mio.kr.
Rosenvang er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 57,7 ha., beliggende i et skovrigt område ved Vorbasse. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk sammensætning af skovbevoksede arealer, enge, søer og moser. Det skovbevoksede areal udgøres af en g ...  
 
Gødsbøl Vesterskov & Savbanke Skov, 7190 Billund / Sydjylland. 21 ha varieret skov og jagt. Pris: 2,1 mio.kr.
Gødsbøl Vesterskov og Savbanke Skov er 2 dejlige skov-, jagt- og naturejendomme på i alt 21,1 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Skovene ligger med en indbyrdes afstand på ca. 100 meter fra hinanden, og danner til alle sider skel mod andre skov-, natur- og landbrugsejendomme. Terrænet er jævnt til lett ...  
 
Tranekær Gods, 5953 Tranekær / Langeland. 1.725 ha gods med historisk slot. Handlet disket.
Tranekær Gods er i efteråret 2019 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Tranekær Gods er med sine 1.725 hektar land- og skovbrug og sin markante historiske hovedbygning et Danmarks største godser, beliggende særdeles naturskønt, på det nordlige Langeland. Areal: 1.725 ha. Boliger: 1 slot samt flere udlejningsboliger og driftsbygninger. ...  
 
Lysing Skov, 6510 Gram / Sønderjylland. 37 ha frodig skov med beboelse og hal. Handlet diskret.
Lysing Skov er i efteråret 2019 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Lysing Skov er en velarronderet og veldrevet skovejendom på 37 hektar med tilhørende beboelse og maskinhal, beliggende særdeles naturskønt, lidt vest for Gram i Sønderjylland.
Areal: 37 ha.
Boliger: 1 boliger med tilhørende maskinhal.
Pris: Handlet disket ...  
 
Slauggaard Plantage, 6623 Vorbasse / Sydjylland. 436 ha velarronderet skov- og jagtejendom med fast kronvildt. Handlet Diskret.
Slauggaard Plantage er i efteråret 2019 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Slauggaard plantage er en velarronderet og veldrevet samlet skovejendom på 436 hektar med fast kronvildt og 2 boliger, beliggende særdeles naturskønt, lidt vest for Vejle og Kolding i Sydjylland.
Areal: 436 ha.
Boliger: 2 boliger med tilhørende driftsby ...  
 
Hindemae Skov, 5540 Ullerslev / Østfyn. 33 ha varieret og spændende skov og jagtejendom.
Hindemae Skov er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 32,9 hektar, beliggende mellem Odense og Nyborg. Terrænet er let kuperet og jordbunden udgøres af blandede istidsaflejringer. Ejendommen er fredeligt beliggende, omgivet af skove og marker til alle sider. Hindemae Skov er en helstøbt naturperle, hvor skov og andre lysåbne ...  
 
Brogård Plantage, 6510 Gram / Sønderjylland. 241 ha skov med kronvildt og store forpagtningsindtægter.
Brogård Plantage en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 241 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og sandede smeltevandsaflejringer. Omkring 40 procent af Brogård Plantage er frijord, hvilket giver store frihedsgrader i driften, herunder til intensiv produktion af pynte ...  
 
Gram Storskov, 6510 Gram / Sønderjylland. 462 ha frodig skov med kerneområde for kronvildt.
Gram Storskov en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 462 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og lerede istidsaflejringer. Bevoksningerne i Gram Storskov udgøres af en bred række træarter med bl.a. bøg, eg, rødgran, sitkagran og lærk, samt forskellige træarter til klip ...  
 
Horskærgård, 6580 Vamdrup / Sydøst-Jylland. 155 ha proprietærgård med solid økonomi og vindmølle-upsites.
Horskærgård er historisk proprietærgård på ca. 155 hektar, beliggende midt mellem Vejen og Vamdrup, ca. 15 km. vest for Kolding. Horskærgård er en landbrugsbedrift, hvor alle landbrugsjorderne er beliggende samlet i store regulære marker. Jorderne udgøres af lerholdige sandjorder i syd og sandholdige lerjorder mod nord. Ejendommens beliggenhed give ...  
 
Bindesbøl Plantage, 7323 Give / Sydjylland. 28,5 hektar skov med høj indtægt fra pyntegrønt.
Bindesbøl Plantage er en veldrevet skovejendom på ca. 28,5 ha. beliggende ca. 20 km nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Terrænet er jævnt, og jorden udgøres af sandede istidsaflejringer. Ejendommen drives med særlig fokus på produktion af rødgran juletræer og nobilis klippegrønt. En betydelig del af ejendommen er således tilplantet med nobi ...  
 
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088