ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Ejendomme til salg

Nordjylland (5 ejendomme)
Løvdal Skov, 9600 Hobro / Mariagerfjord. 98 ha skov med beboelse ved Mariager Fjord.
Løvdal Skov er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Løvdal Skov en skov på 97,7 hektar, beliggende på nordsiden af Mariager Fjord, og med skel til Mariager Fjord over en længere stækning. Skoven er yderst varieret og stærkt kuperet. På toppen af en bakke, med panoraudsigt mod syd udover Mariager Fjord ligger ejendommens totalrenoverede beboelse på ...  
 
Lundbæk Skov, 35 hektar kuperet skov med god jagt og flotte udsigter, sydvest for Aalborg.
Lundbæk Skov er en kuperet og charmerende skovejendom på ca. 35 hektar, beliggende med vidstrakte udsigter udover Limfjorden, sydvest for Aalborg. Ejendommen er flere steder stærkt kuperet og på de stejle skrænter findes meget gamle beskyttede bøge og egetræer, som bidrager med særdeles stor herlighed og biodiversitet til ejendommen. Ejendommen er ...  
 
St. Restrup Skov, 9240 Nibe / Nordjylland. 82 ha varieret skov med 800 m2 maskinhal tæt på Aalborg.
St. Restrup Skov udgør en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 82 ha., beliggende i en bekvem afstand af Aalborg, mellem Frejlev og Sønderholm. Terrænet er let kuperet, og jorden udgøres hovedsageligt af sandede og grusede istidsaflejringer. Ejendommen udgøres hovedsageligt af skov-bevoksede arealer, juletræer og pyntegrønt samt mindre områder med ...  
 
Illeris Søndre Plantage, 9640 Farsø / Vesthimmerland. 14,2 hektar varieret skov.
Illeris Søndre Plantage er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 14,2 ha., beliggende på halvøen Lovns, i det vestlige Himmerland. Skoven ligger med skel til andre skovejendomme til 3 sider, og med Hvalpsund Golf Club på den fjerde. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af lettere boniteter, som til dels er fremkommet ved sand ...  
 
Falslev Plantage, 9550 Mariager / Nordøstjylland. 38.6 ha frodig skov med betydelig vedmasse.
Falslev Plantage er en dejlig, varieret skov- og jagtejendom på 38,6 ha., beliggende i det kuperede terræn på Sydsiden af Mariager Fjord. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, langt fra alfarvej, og omgivet af skov til alle sider. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine udsigter og dybe smeltevandsdale. Jorden er let gruset og dybgrundet, og d ...  
 
Midtjylland (15 ejendomme)
Gammel Ryomgård, 8550 Ryomgård / Djursland. Historisk herregård på ca. 93 hektar, beliggende kun 30 min fra Århus. Pris: 32,0 mio.kr.
Gammel Ryomgård er en herskabelig og historisk herregård på 93 hektar, beliggende ved Ryomgård på det sydlige Djursland, kun 30 min fra Århus. Terrænet er et let bølget og består af sandede istidsaflejringer samt frodig tidligere havbund. Gammel Ryomgård drives i dag med traditionel planteavl i egen drift, boligudlejning, skovdrift, jagt og naturpl ...  
 
55 hektar østjysk jagtejendom med nybygget luksuriøs bolig samt god jagt på kron- og dåvildt. Pris: 12,5 mio.kr.
Ejendommen udgør en varieret og helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 55 hektar med særdeles god jagt på kronvildt og dåvildt, samt nyopført luksuriøs bolig med tilhørende nyopført maskinhal. Ejendommen er beliggende yderst fredeligt og tilbagetrukket fra alfarvej, i et skovrigt område, hvor både kronvildtet og dåvildtet står talrigt. Ejendommen er ...  
 
Søholt Plantage, 8400 Ebeltoft / Djursland. 165 ha skov og jagtejendom med kronvildt.
Søholt Plantage er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Søholt Plantage er en 165 hektar stor fredeligt beliggende skovejendom med spektakulær beboelse / jagthytte i beliggende i kerneområdet for kronvildtet lidt nord for Ebeltoft. Landskabet er særdeles smukt og velplejet, og varierer mellem skov, fodermarker, moser, enge og søer. Ejendommen har ...  
 
Fredenshjem, 8660 Skanderborg. 99 ha land- og skovbrug tæt på Ejer Bavnehøj.
Fredenshjem er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 99 hektar, beliggende sydvest for Skanderborg, mellem Yding Skovhøj og Ejer Bavnehøj - ejendommen byder derfor på en helt fantastisk udsigt ud over det Østjyske Søhøjland. Jordtilliggendet fordeler sig med ca. 75 hektar agerjord og ca. 21 hektar skov. Agerjorden er regulær og dyrknings ...  
 
Alling Skov, 8680 Ry / Midtjylland. 22,6 ha naturskøn urørt skov ned til Gudenåen.
Alling Skov er en imponerende flot skovejendom, beliggende midt i Søhøjlandet ved Ry, mellem Silkeborg og Skanderborg. Ejendommen er meget varieret, og terrænet er meget dramatisk med stejle skråninger og slugter med frodig løvskov, som ender i eng, mose og græsarealer ved Gudenåen, Rosvig og Julsøs bredder. Fra toppen af Alling Skov har man en for ...  
 
Astrup Hovedgård, 7870 Roslev / Salling. Historisk hovedgård på 110 ha med prægtig fredet bolig og unik jagt, direkte til vandet, lidt nord for Skive.
Ejendommen er en helstøbt og historisk hovedgård på ca. 110 hektar med helt unikke jagtmuligheder, beliggende i et smukt kuperet område direkte til vandet, lidt nord for Skive. Ejendommens sammensætning er meget varieret, og man finder et stort antal søer, moser, græsenge, strandenge, fodermarker, læhegn, remiser og masser af andre småbiotoper, hv ...  
 
Møgelbjerg, 8400 Ebeltoft / Sydlige Djursland. 30 ha skov og natur med jagthytte.
Møgelbjerg er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Møgelbjerg er en 30 hektar stor fredeligt beliggende skovejendom med nyrenoveret mindre jagthytte i Feldballe / Mols Bjerge. Landskabet er stærkt kuperet og særdeles smukt med flotte udsigter. Ejendommen er frijord uden de store restriktioner, og området huser en god bestand af kronvildt.
Area ...  
 
Klode Plantage, 7442 Engesvang / Midtjylland. 90 hektar med jagthytte og udlejet bolig.
Klode Plantage er en varieret og spændende jagtejendom på 90 hektar med tilhørende jagthytte og udlejet beboelse, beliggende i et skovrigt område i det centrale Midtjylland. Ejendommen er gennem en lang årrække blevet omlagt og optimeret med henblik på vildtets trivsel og jagtens muligheder. Ejendommen fremstår således som en varieret jagtperle med ...  
 
Fasterholt Frijord, 7361 Ejstrupholm. 20 ha skovbevokset frijord med god jagt.
Fasterholt Frijord er en regulær og spændende skov og jagtejendom på ca. 19,6 hektar, beliggende i skovrigt område vest for Ejstrupholm. Ejendommen er beliggende i et skovrigt område hvor kronvildtet står i talrigt omfang, og der er således også tydelige spor efter kronvildtet på ejendommen. Terrænet er jævnt til let kuperet og jorden udgøres mest ...  
 
Lundenæs Plantage, 6900 Skjern / Vestjylland. 70 ha skovejendom med beboelse.
Lundenæs Plantage er en varieret skov- og jagtejendom på ca. 70 hektar, beliggende i Vestjylland mellem Skjern og Borris Hede. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejringer. Ejendommen er varieret både hvad angår naturtyper og sammensætningen af bevoksninger. Skovens hovedtræarter består af rødgran, sitkagr ...  
 
Årup, 6980 Tim/Vestjylland. 107 ha Kronvildts-ejendom med skel til Hoverdal Plantage, og med herskabelig bolig.
Ejendommen er en helstøbt jagtejendom på 107 hektar med fast kronvildt, beliggende syd for Ulfborg i et skovrigt område med skel til Hoverdal plantage. Ejendommen er gennem en lang årrække blevet optimeret med henblik på vildtets trivsel og jagtens muligheder. Jordtilliggendet består af en smuk blanding af indlandsklitter, hede, enge, søer, moser, ...  
 
Strandet Hovedgård, 7840 Højslev / Midtjylland. Herskabelig og historisk ejendom med 89 ha skov og jord.
Strandet Hovedgaard er en herskabelig og historisk ejendom på 89 hektar, som er smukt beliggende på et bakkedrag ved Hjarbæk Fjord, mellem Viborg og Skive. Terrænet er let kuperet og jordbunden udgøres af blandede istidsaflejringer. Ejendommen drives i dag med traditionelt land- og skovbrug, salg af pyntegrønt, jagtudlejning samt bygnings- og bolig ...  
 
Åstrupgård Plantage, 9632 Møldrup / Nordlige Midtjylland. 89 ha vedmasserig skov med kronvildt og hytte.
Åstrupgård Plantage er en smukt kuperet og velpasset skovejendom på ca. 89 ha, beliggende ved Møldrup, mellem Viborg og Hobro. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine udsigter og smukke slugter. Jorden udgøres hovedsageligt af grusede istids-aflejringer. Skoven er frodig og særligt nåletræet trives godt på lokaliteten, med en god bonitet på 1 t ...  
 
Del af Lillering Skov, 8462 Harlev / Østjylland. ca. 8 hektar frodig skov tæt på Århus.
Skovparcellen i Lillering Skov er en ca. 8 hektar frodig og varieret skov, beliggende ved Harlev, ca. 10 km. vest for Århus. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af lerholdige moræneaflejringer. Skoven er frodig, og boniteten vurderes som værende god. Det vurderes, at der vil kunne dyrkes stort set alle sædvanligt benyttede træarter i skoven. Sk ...  
 
Moselund Plantage, 7442 Engesvang / Midtjylland. 165 ha bygningsløs vedmasserig skov.
Moselund plantage er en varieret og velpasset skovejendom på ca. 165 ha, beliggende ca. 10 km. vest for Silkeborg. Terrænet er meget varieret og veksler således fra et kuperet terræn mod øst, med imponerende skrænter, slugter og udsigter, til et mere jævnt terræn i den vestlige og centrale del. Jorden udgøres af grusede og sandede istidsaflejringe ...  
 
Syddanmark (22 ejendomme)
Hesbjerg Skov, 5491 Blommenslyst / Fyn. 167 ha frodig og varieret skov med god bolig. Pris: 25,0 mio.kr.
Hesbjerg Skov er en varieret og helstøbt skov-, jagt og naturejendom på ca. 167 ha, med tilhørende bolig, som er smukt beliggende umiddelbart vest for Odense. Ejendommen er højt beliggende i det centralfynske højland, og terrænnet i skoven er let til stærkt kuperet. Jordbunden består overvejende af lerholdige og grusede moræneaflejringer. Skoven er ...  
 
Fynsk skov- og jagtejendom på ca. 75 hektar med fast dåvildt, nyere bolig og maskinhal. Pris: 15,0 mio.kr.
Ejendommen er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 75 hektar med fast dåvildt og skel til en fiskerig å. Hertil kommer at ejendommen er særdeles fredeligt og smukt beliggende, diskret tilbagetrukket fra alfarvej i et skovrigt godslandskab. Ejendommen har gennem en lang årrække været drevet forstligt langsigtet som en del af et større gods, og fr ...  
 
Fæsted Plantage, 6630 Rødding / Sydvestjylland. 170 ha plantage med fast kronvildt og udlejet beboelse.
Fæsted Plantage er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 170 hektar, beliggende i det sydvestlige Jylland, midt mellem Ribe og Rødding. Fæsted Plantage er beliggende i et skovrigt område, tæt på flere større skovkomplekser, som huser en stærk bestand af kronvildt. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejri ...  
 
Amlund Vesterskov, 7323 Give / Østjylland. 9,2 ha varieret skov og jagt.
Amlund Vesterskov er en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 9,2 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af sandede smeltevandsaflejringer og lettere randmoræne. Ejendommens hovedtræarter er bøg og eg, hvoraf en del skønnes at være mellem 40 og ...  
 
Stokholm Skov, 5771 Stenstrup / Fyn. Varieret og helstøbt fynsk jagtejendom på ca. 37 ha med bolig og maskinhal.
Ejendommen er en meget varieret og velpasset skov- og jagtejendom på ca. 37 hektar, som er fredeligt beliggende i et større skov- og naturområde. Ejendommen er en tidligere landbrugsejendom, som gennem en lang årrække er udviklet og omlagt til en decideret skov- og jagtejendom med skov, slåede spor, græssletter med spredte træer, fodermarker, søer ...  
 
Beckmanns Plantage, 6330 Padborg / Sønderjylland. 80 ha skov med kron- og dåvildt samt jagthytte og maskinhus.
Beckmanns Plantage er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 80,7 hektar, med tilhørende jagthytte og maskinhal, beliggende som et naturligt bindeled mellem Frøslev Mose og Frøslev Plantage, tæt på den dansk-tyske grænse. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejringer. Ejendommens bevoksninger udgøres hoved ...  
 
Bølling Sønderskov, 6040 Egtved / Trekantsområdet. 32,3 ha frodig skov nær Kolding.
Bølling Sønderskov er en frodig, velpasset skov på 32,3 ha, beliggende særdeles fredeligt og roligt i skovkomplekset ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, omkring 2 for de fleste danske træarter.Skoven er m ...  
 
Jordrup Fællesskov, 6064 Jordrup / Trekantsområdet. 61,4 ha frodig skov nær Kolding.
Jordrup Fællesskov er en frodig og varieret skovejendom beliggende ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er meget varieret opbygget, og bevoksningerne spænder over de fleste danske løvtræs- og nåletræsarter i forskellige aldre. Hovedtræarterne ...  
 
Hvilsbjerggård Skov, 7080 Børkop / Østjylland. 56 ha frodig skov med skovhus tæt på Vejle.
Hvilsbjerggårds Skov er en 56 ha stærkt kuperet skov- og jagtejendom, som er smukt beliggende ved Munkebjerg Skovene på sydsiden af Vejle Fjord. Terrænet er stærkt kuperet og meget afvekslende, med stejle skrænter, dybe dale, vandløb, kildevæld og vidtstrakte udsigter. Jorden består i store træk af grusede og veldrænede moræneaflejringer, med varie ...  
 
Haughus Gods, 7300 Jelling / Østjylland. 180 ha veldrevet mindre gods.
Haughus Gods ved Jelling er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Haughus Gods er en land- og skovbrugsejendom på 180 hektar, med tilhørende arkitektonisk smuk hovedbygning på 460 m2, 2 udlejningsboliger samt diverse driftsbygninger. Ejendommen er i udgangspunket en fin gammel hovedgård med god driftsøkonomi, og med et smukt hovedhus, gode regulære ...  
 
Varde Å Plantage, 6800 Varde / Sydvestjylland. 23 ha skov med sommerhus.
Varde Å Plantage er en 23 hektar stor skov-, jagt- og naturejendom beliggende lidt øst for Varde. Ejendommen ligger tilbagetrukket og fredfyldt og støder op til Gellerup Plantage og engene ned til Varde Å. Til ejendommen hører et mindre sommerhus.
Areal: 23 hektar.
Boliger: 1 sommerhus.
Pris: Solgt diskret gennem Asger Olsen A/S i maj 2 ...  
 
Halmø, 5960 Marstal / Ærø. 43 ha Ø med smukt beliggende beboelse.
Halmø er en 43 hektar stor Ø med tilhørende stråtækt beboelse beliggende midt i det sydfynske Øhav, mellem Fyn og Ærø. Halmø er sandt naturparadis med et alskens fugleliv og naturtyper. Øen består landskabsmæssigt af en langstrakt bakkekam, som hæver sig 9 meter over havet. Bakkekammen er tilstrækkelig lang og flad til at den tidligere har været br ...  
 
Horsbøl Plantage, 7200 Grindsted / Sydvestjylland. 36 ha frodig skov og plantage med god jagt.
Horsbøl Plantage er en varieret skov-, jagt- og naturejendom på 35,8 ha., som er beliggende lidt sydvest for Grindsted. Ejendommen er fredeligt beliggende med tilpas afstand til Grindsted, hvilket medfører et meget begrænset publikumstryk. Det skal desuden bemærkes at jernbanen som gennemskærer ejendommen er nedlagt og ikke længere i brug. Terrænet ...  
 
Bommerlund Skov, 5672 Broby / Fyn. 20 ha frodig og varieret skov i smukt kuperet område.
Bommerlund Skov er en varieret og charmerende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 19,7 ha., beliggende i et smukt kuperet landskab på det sydlige Fyn, mellem Broby og Faaborg. Ejendommen er beliggende som en del af et større skov- og naturkompleks. Terrænet er jævnt til kuperet og jordbunden udgøres af typiske østdanske moræneaflejringer, med varie ...  
 
Skelmosegård, 5884 Gudme / Fyn. 112 hektar god planteavlsgård med flere boliger på det sydøstlige Fyn.
Ejendommen er en gammel slægtsgård, beliggende ved Gudme på Sydfyn. Ejendommen har et jordtilliggende på ca. 112 hektar, hvoraf de ca. 100 hektar er støtteberettiget agerjord omdrift, mens den resterende del udgøres af ca. 6 hektar søer, mose, krat og remisser, samt ca. 2 hektar vedvarende græs m.v. Terrænet er et jævnt og let bølget østdansk mor ...  
 
Anneksgården, 7321 Gadbjerg / Sydjylland. 29 ha skov og natur med herskabelig bolig.
Anneksgården er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 29 hektar, beliggende lidt nordvest for Vejle. Terrænet og jordbunden varierer på de forskelligearealer og veksler fra grusede og sandede istidsaflejringer til humusholdige jorder. Anneksgården drives med skovdrift, naturpleje og bortforpagtning af agerjord til juletræsproduktion samt m ...  
 
Lunden, 6510 Gram / Sønderjylland. 41 ha frodig skov med skel til Gram Å.
Lunden er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 41 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og lerede istidsaflejringer. Bevoksningerne i Lunden udgøres af en bred række træarter, herunder bøg, eg, rødgran, sitkagran og nobilis. De resterende bevoksninger spænder stort se ...  
 
Sønderskoven, 6510 Gram / Sønderjylland. 31 ha frodig og fredfyldt skov med beboelse.
Sønderskoven er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 30,7 hektar, beliggende ved Gram Slot i det centrale Sønderjylland. Terrænet er jævnt til let bølget og jordbunden udgøres af grusede, sandede og lerholdige istidsaflejringer. Bevoksningerne i Sønderskoven udgøres hoved-sageligt af eg, ær, rødgran, sitkagran og nobilis sam ...  
 
Hindemae Skov, 5540 Ullerslev / Østfyn. 33 ha varieret og spændende skov og jagtejendom.
Hindemae Skov er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 32,9 hektar, beliggende mellem Odense og Nyborg. Terrænet er let kuperet og jordbunden udgøres af blandede istidsaflejringer. Ejendommen er fredeligt beliggende, omgivet af skove og marker til alle sider. Hindemae Skov er en helstøbt naturperle, hvor skov og andre lysåbne ...  
 
Brogård Plantage, 6510 Gram / Sønderjylland. 241 ha skov med kronvildt og store forpagtningsindtægter.
Brogård Plantage en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 241 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og sandede smeltevandsaflejringer. Omkring 40 procent af Brogård Plantage er frijord, hvilket giver store frihedsgrader i driften, herunder til intensiv produktion af pynte ...  
 
Sortebjergvænge Skov, 5882 Vejstrup / Sydfyn. 97 ha frodig skov med bolig og god jagt.
Sortebjergvænge er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 96,5 hektar, beliggende på Fyn ca. 5 km. nord for Svendborg. Sortebjergvænge har gennem generationer hørt under Broholm Gods, og skoven har således gennem mange år været drevet forstmæssigt langsigtet, som en integreret del af et større gods. Ejendommen er særdeles fredeligt be ...  
 
Rosenvang, 6623 Vorbasse / Sydjylland. 51 ha skov, jagt og natur med god jagt.
Rosenvang er en varieret og spændende skov-, jagt og naturejendom på ca. 50,8 ha., beliggende i et skovrigt område ved Vorbasse. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk sammensætning af skovbevoksede arealer, enge, søer og moser. Det skovbevoksede areal udgøres af en go ...  
 
Sjælland og øer (9 ejendomme)
Kongsdal Gods. Historisk gods på 786 hektar, under 1 time fra København.
Kongsdal Gods er et af Danmarks fine gamle historiske godser, beliggende lidt sydvest for Holbæk, under 1 times kørsel fra København.
Kongdals historiske og fredede hovedbygning er opført i årene 1588-1598, som et trefløjet anlæg omkranset af voldgrav og parkanlæg, som stille glider over i den smukke vestsjællandske natur. Hovedbygningen har e ...  
 
Øbakkegård, 2765 Smørum / Storkøbenhavn. Landbrugsejendom på 144 hektar i Stor-København med sund drift og udviklingsmuligheder.
Ejendommen er beliggende i Stor-København, kun ca. 20 km nordvest for Rådhuspladsen i København, men alligevel særdeles fredeligt for enden af en privat allé, som ender ved gårdens bygninger.
Agerjorden udgør ca. 115 ha rigtig god dyrkningssikker agerjord, som er bortforpagtet til økologisk drift, mens den resterende del udgøres af græs, skov, ...  
 
Beldringe Gods, 4720 Præstø / Sydsjælland. 445 ha velarronderet historisk gods.
Beldringe Gods er i foråret 2020 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Beldringe Gods er et velarronderet gods med tilhørende 445 ha god jord og historisk fredet hovedbygning, beliggende særdeles naturskønt, i Sydsjælland.
Areal: 445 ha.
Boliger: 1 fredet hovedbygning samt flere udlejningsboliger og driftsbygninger.
Pris: ...  
 
Tadre Skov, 4330 Hvalsø. Frodig midtsjællandsk skov på 58 hektar med 4 gode beboelser.
Ejendommen er en smuk, kuperet og varieret skov på ca. 58 hektar, beliggende som en del af et større skovkompleks på Midtsjælland. Skoven består af en god blanding af løv og nål med en jævn aldersklassefordeling. Hovedtræarterne er bøg, eg, ær og gran, men der findes stort set alle sædvanligt benyttede træarter i skoven. Skovens bevoksede arealer b ...  
 
Bruntofte Skov, 4800 Nykøbing Falster. 86 ha frodig løvskov med udlejet bolig.
Bruntofte Skov er en frodig skovejendom på 85,6 hektar, beliggende på det centrale Falster, lidt nord for Nykøbing F. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af lerholdige istidsaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten vurderes som værende god, faktisk tæt på 1 for en række af bevoksningerne. Det vurderes, at der vil kunne ...  
 
Kastager Skov, 4913 Horslunde / Lolland. 37 ha frodig skov. Diskret handlet.
Kastager Skov er i februar 2020 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Kastager Skov er en frodig løvskov på 37 ha, beliggende på det vestlige Lolland.
Areal: 37 ha.
Boliger: Ingen.
Handlet diskret februar 2020.
 
 
Bjørnholm, 4600 Køge / Østsjælland. Centralt beliggende planteavlsgård ved Køge med 5 boliglejemål og 50 hektar agerjord.
Bjørnholm er handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Ejendommen er en rationel og regulær landbrugsejendom på ca. 52 hektar, beliggende vest for Køge, kun ca. 30 km fra København. Ejendommens beliggenhed ved Lellinge, lidt vest for Køge, sikrer en god logistik fra ejendommen, herunder med nem adgang til både Syd- og Vestmotorvejen. Ejendom ...  
 
Fuglebjerggaard, 4250 Fuglebjerg / Sydvestsjælland. Herskabelig og historisk Herregård med 36 ha jord.
Fuglebjerggaard er en historisk herregård på 35,7 hektar med tilhørende historisk og gennemgribende renoveret hovedbygning, beliggende mellem Sorø, Slagelse og Næstved. Fuglebjerggaard drives med traditionel planteavl, skovdrift, udlejning af jagt samt med bygnings- og boligudlejning. Jordtilliggendet fordeler sig med omtrent 23 hektar regulær ager ...  
 
Trustrup Skov & Flodholmen, 4470 Svebølle / Vestsjælland. 130 ha skov og jagtejendom med sund økonomi.
Trustrup Skov & Flodholmen er en varieret og helstøbt skov-, jagt- og naturejendom på ca. 130 ha, beliggende ved Gl. Svebølle, ca. en times kørsel fra København. Ejendommen er særdeles velarronderet og fredeligt beliggende i et stort skov- og naturkompleks, mellem Tissø og Skarresø i det vestlige Sjælland. Trustrup Skov & Flodholmen drives i dag so ...  
 
Udland
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088