ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Ejendomme til salg

Nordjylland (4 ejendomme)
Odden Skov, 9800 Hjørring / Vendsyssel. 24,3 ha bygningsløs skov med god jagt. Pris: 2,95 mio.kr.
Odden Skov er en varieret skov- og jagtejendom på 24,3 ha., beliggende i det nordlige Vendsyssel, lidt nordøst for Hjørring. Ejendommen ligger fredeligt, omgivet af skov, marker og naturarealer til alle sider. Jorden er sandet og dybgrundet, og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse danske træarter på ejendommen. Odden Skov er aller ...  
 
Billig Skov og jord på Læsø: 103 hektar jord, skov og natur med bolig på Læsø. Pris: 8,25 mio.kr.
Kort fortalt er der tale om landbrugsejendom på 103 hektar, hvoraf de ca. 70 hektar er agerjord tilplantet med 10 - 12 årige nordmannsgran og de sidste ca. 33 hektar er ældre skov og naturarealer. De 70 ha agerjord er som nævnt tilplantet med nordmannsgran, som nu er 10 - 12 år gamle og 2 - 4 meter høje, og dermed reelt allerede fremstår som etable ...  
 
Del af Klim Klitplantage, 9690 Fjerritslev / Nordjylland. 7,9 ha jagtejendom med kronvildt.
Denne del af Klim Klitplantage er en 7,9 hektar stor jagt- og naturejendom, beliggende nordvest for Fjerritslev i Hanherred. Ejendommen er beliggende særdeles fredeligt, godt tilbagetrukket fra alfarvej, men er alligevel nem at komme til. Ejendommen er en velarronderet, delvist tilgroet klithede, som er smuk og varieret med en afvekslende bevoksnin ...  
 
Falslev Plantage, 9550 Mariager / Nordøstjylland. 38.6 ha frodig skov med betydelig vedmasse.
Falslev Plantage er en dejlig, varieret skov- og jagtejendom på 38,6 ha., beliggende i det kuperede terræn på Sydsiden af Mariager Fjord. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, langt fra alfarvej, og omgivet af skov til alle sider. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine udsigter og dybe smeltevandsdale. Jorden er let gruset og dybgrundet, og d ...  
 
Midtjylland (11 ejendomme)
Mindre Herregård ved Limfjorden diskret til salg. Historisk herregård med 100 ha jord og skov uden bopælspligt.
Ejendommen er en herskabelig og historisk ejendom på ca. 100 hektar, som er smukt beliggende ned til Limfjorden mellem Skive og Viborg. Hovedbygningen er arkitektonisk smuk og harmonisk, og fremstår i særdeles god stand. Ejendommen benyttes idag til bolig og udlejningsformål, samt landbrug og skovbrug, og har en grundlæggende sund basisøkonomi - ...  
 
Østjysk Herregård med 275 ha jord, skov, høje fasaner samt herskabelig hovedbygning.
Ejendommen er et historisk gods med ca. 275 hektar skov og marker, beliggende i nærheden af Horsens i det Østlige Jylland. Den fredede hovedbygning rummer ca. 1100 m2 beboelse. Hovedbygningen ligger i et større park og haveanlæg, omkranset af voldgrav på 3 sider. Hovedbygningen er indrettet med flere stuer en suite, stort landkøkken, samt 10 sovevæ ...  
 
Flere Østjyske Herregårde og Godser. Diskret til salg.
For yderligere information, kontakt Asger Olsen på telefon 20 20 00 88, eller email post@asgerolsen.com.  
 
Alling Skov, 8680 Ry / Søhøjlandet. 22,6 ha smuk og varieret bygningsløs skov ned til Gudenåen og Julsø.
Alling Skov er en imponerende flot skovejendom, beliggende midt i Søhøjlandet ved Ry, mellem Silkeborg og Skanderborg. Ejendommen er meget varieret, og terrænet er meget dramatisk med stejle skråninger og slugter med frodig løvskov, som ender i eng, mose og græsarealer ved Gudenåen, Rosvig og Julsøs bredder. Fra toppen af Alling Skov har man en fo ...  
 
Søstykket i Rye Nørreskov, 8680 Ry / Søhøjlandet. 9,6 ha smuk og varieret bygningsløs skov ned til Julsø.
Søstykket i Rye Nørreskov er en varieret skov- jagt- og naturejendom på 9,6 ha., beliggende i det kuperede terræn på sydsiden af Julsø, omtrent midt mellem Silkeborg og Ry, midt i Søhøjlandet. Ejendommen ligger med skel ned til Julsø, i et meget skovrigt område, omgivet af skov og naturarealer til alle sider. Terrænet er kuperet og afvekslende, og ...  
 
Årslevholm, 8960 Randers SØ / Østjylland. 110 ha proprietærgård med prima jagt og større markant hovedhus.
Årslevholm er en 110 ha proprietærgård med prima jagt og større markant hovedhus, sydøst for Randers.
Solgt i diskret handel i marts 2023.  
 
Jydsk Landvindings Plantage, 7441 Bording / Midtjylland. 50 ha skov og jagtejendom med byggeret.
Jydsk Landvindings Plantage er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på 50 ha., beliggende ved Munklinde, midt mellem Herning og Viborg. Ejendommen er beliggende i et øde og skovrigt område, tæt på både Kompedal og Myremalm Plantager, som huser stærke bestande af både kronvildt og dåvildt. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageli ...  
 
Vingum Skov, 8740 Brædstrup / Østlige Midtjylland. 21 ha varieret skov og natur.
Vingum Skov er en smuk, varieret og spændende skov- og naturejendom på 21,3 ha., beliggende på den jyske højderyg, i det kuperede og skovrige terræn øst for Nørre Snede. Terrænet er kuperet og særdeles afvekslende med fine udsigter. Jorden er sandet og gruset med varierende indhold af ler, og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse d ...  
 
Nedergård Østerskov, 8766 Nr. Snede / Østlige Midtjylland. 130 ha frodig velpasset skov uden bygninger.
Nedergård Østerskov er en smuk, varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 130 ha., beliggende på den jyske højderyg, i det kuperede og skovrige terræn sydøst for Nørre Snede. Terrænet er kuperet og særdeles afvekslende med fine udsigter. Jorden er gruset med varierende indhold af ler og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse ...  
 
Feldballe Plantage, 8400 Ebeltoft / Djursland. 92 ha velarronderet skov med god jagt. Solgt i diskret handel.
Feldballe Plantage er en særdeles velarronderet, varieret og velpasset skov, på 92 hektar, beliggende meget fredsommeligt på det sydlige Djursland, midt i et større skovkompleks som huser en stærk bestand af kronvildtet.
Areal: 92 hektar.
Boliger: 1 maskinhus med velfærdsfaciliteter.
Ejendommen er solgt i diskret handel gennem Asger Ol ...  
 
Sostrup II Plantage, 8500 Grenaa / Djursland. 402 ha velarronderet god skov med 4 boliger. Solgt i diskret handel.
Sostrup II Plantage er en særdeles velarronderet, frodig og velpasset skov, på 402 hektar, beliggende meget fredsommeligt på det nordlige Djursland, midt i et større skovkompleks som samtidig er kernområde for kronvildtet.
Areal: 402 hektar.
Boliger: 4 stk beboelser.
Ejendommen er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S.
Sol ...  
 
Syddanmark (16 ejendomme)
Galtlund Plantage, 6650 Brørup / Sydjylland. 74 ha skov- og jagtejendom med nyere fuldtømmerbolig. Pris: 16,0 mio.kr.
Galtlund Plantage er en velarronderet og varieret skov- og jagtejendom på ca. 74 hektar, med tilhørende nyere douglas-fuldtømmer-bolig og de for ejendommen nødvendige driftsbygninger. Ejendommen er beliggende ved Vittrup, ca. 5 km sydvest for Vorbasse i det sydlige Jylland, i et fredeligt og meget skovrigt område, omgivet af skove, marker og natura ...  
 
Bjergegård, Sallinge, 5750 Ringe / Midtfyn. 39 ha natur- jagt- og landbrugsejendom med god beboelse. Pris: 6,95 mio.kr.
Bjergegård er en varieret og spændende natur- og landbrugsejendom på ca. 39 hektar, beliggende fredeligt og tilbagetrukket ved Sallinge, ca. 15 km syd for Odense. Bjergegård er en ejendom med meget store natur- og herlighedsværdier, herunder en rigtig god jagt og gode fiskemuligheder. Der har tidligere været gravet grus på dele af ejendommen, hvilk ...  
 
Hindemae Gods, 5540 Ullerslev / Fyn. Historisk østfynsk gods med 149 ha jord, en fredet velholdt Hovedbygning og 2 ekstra boliger. Pris for den samlede ejendom: 35,0 mio.kr. Alternativt kan bygningerne med tilhørende 5 ha park købes for 13,5 mio.kr.
Hindemae er en herskabelig og historisk herregård på 149 hektar, beliggende ved Ullerslev på det østlige Fyn, omtrent midt mellem Odense, Nyborg og Kerteminde. Landbrugsjorden, som udgør ca. 120 hektar er pt. bortforpagtet for ca. 500.000 kr. pr. år. Skov- og naturarealerne udgør ca. 25 hektar og er placeret flere forskellige steder spredt på ejend ...  
 
Gudbjerg Skov, 5892 Gudbjerg / Sydfyn. 140 ha skov- og jagtejendom med fine bygninger. Solgt i diskret handel.
Gudbjerg Skov er en særdeles velarronderet, varieret og velpasset skov, på 140 hektar, beliggende meget fredsommeligt på det sydlige Fyn, midt i et større skovkompleks som huser en stærk bestand af bl.a. dåvildt.
Areal: 140 hektar.
Bygninger: Nyere ret spektakulære bygninger.
Ejendommen er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. ...  
 
Andemosegård, 5953 Tranekær / Langeland. 27 ha skov og naturejendom direkte til havet.
Andemosegård er en 27 hektar stor skov- og naturejendom, beliggende direkte til havet på det nordlige langeland. Ejendommens beliggenhed er ret ekseptionel. Flot natur, med god blanding af skov og græsningsarealer og søer og natur, og med en totalt fredfyldt beliggenhed direkte til havet for enden af en blind vej, omgivet af strand, søer, moser og ...  
 
Kærum Mose, 5610 Assens / Vestfyn. 7,5 ha bygningsløs mose og frijord med god jagt.
Kærum Mose er en spændende jagt- og natur-ejendom på 7,5 hektar, beliggende lidt øst for Assens på det vestlige Fyn. Ejendommen ligger som en fredelig natur-oase, fint tilbagetrukket fra alfarvej, og omgivet af skov, marker og naturarealer til alle sider. Ca. 60% (ca. 4,5 hektar) af arealet udgøres af mosearealer, tilvokset med tagrør, skræpper, p ...  
 
Rørbæk Skov, 5540 Ullerslev / Østfyn. 78 ha frodig skov med god bolig og maskinhal og god jagt.
Rørbæk Skovene er en frodig og varieret skov- og jagtejendom på ca. 78 hektar, med tilhørende bolig og maskinhal, beliggende på det nordøstlige Fyn, omtrent midt mellem Odense, Nyborg og Kerteminde. Ejendommen ligger fredeligt og naturskønt omgivet af marker og skov til alle sider. Jordbunden udgøres af frodige lerede moræne-aflejringer, med gode v ...  
 
Hindemae Skov, 5540 Ullerslev / Østfyn. 32,8 ha frodig skov med jagt- og fritidshus.
Hindemae Skov er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 32,8 hektar, beliggende mellem Odense og Nyborg. Terrænet er let kuperet og jordbunden udgøres af blandede istidsaflejringer.Ejendommen er fredeligt beliggende, omgivet af skove og marker til alle sider. Hindemae Skov er en helstøbt naturperle, hvor skov og andre lysåbne ...  
 
Bagggesgård, 7260 Sønder Omme. 65 hektar jagt og naturejendom med godt beliggende bolig.
Baggesgård er en 65 ha stor landbrugsejendom, beliggende med skel til Sdr. Omme Plantage og Omme Å. Ejendommens bolig er ældre, men særdeles godt beliggende, med udsigt ud over en større sø i den sydlige del af ejendommen. Ejendommen er særdeles oplagt til omlægning til den optimale jagt- og naturejendom, idet den er yderst fredsommeligt beliggende ...  
 
Margrethesminde, 5762 Vester Skerninge / Sydfyn. Sydfynsk Gods på ca. 108 hektar, med herskabelig hovedbygning og god jord.
Margrethesminde er et herskabeligt, velarronderet og overskueligt mindre gods, beliggende på Sydfyn, mellem Svendborg og Fåborg. Hovedbygningen på 588 m2 er opført i 1868 som en kopi af Erimitageslottet i Dyrehaven i Klampenborg. Bygningen er ikke fredet. Ejendommens jorder ligger som 3 - 4 store dyrkningssikre marker af særdeles god bonitet, med e ...  
 
Kalvehave Skov, 5550 Langeskov / Fyn. 75 ha frodig fynsk skov med nyere bolig og maskinhal.
Kalvehave Skov er en helstøbt og velpasset skov- og jagtejendom på ca. 75 hektar, med tilhørende bolig og maskinhal, beliggende lidt sydøst for Odense. Ejendommen er særdeles fredeligt og naturskønt beliggende, tilbagetrukket fra alfarvej og omgivet af skov og mark til alle sider, herunder med Vindinge Å i skel. Skoven har indtil 2005 hørt under Ra ...  
 
Stenbjerghus Plantage, 6623 Vorbasse / Sydjylland. 26 ha skov og jagtejendom. Solgt diskret.
Stenbjerghus Plantage er en velarronderet, varieret og velpasset plantage på 26 hektar, beliggende meget fredsommeligt lidt vest for Vorbasse i det sydlige Jylland, midt i et større skovkompleks som huser en stærk bestand af både kronvildt, dåvildt og råvildt.
Areal: 26 hektar.
Boliger: Ingen.
Ejendommen er solgt i diskret handel genne ...  
 
Aalund Skov, 5672 Broby / Fyn. 29 hektar frodig skov med beboelse.
Aalund Skov er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 29 hektar, med tilhørende bolig og maskinhal, beliggende ved Brobyværk på det sydvestlige Fyn. Ejendommen er særdeles fredeligt og naturskønt beliggende, omgivet af natur, vandløb og marker til alle sider. Aalund Skov blev indtil midten af 1990’erne drevet som et traditionelt landbrug med agerj ...  
 
Valdemars Slot, Tåsinge, 5700 Svendborg / Sydfyn. Historisk og velholdt slot med 418 ha direkte til havet på Tåsinge.
Valdemars Slot er et velarronderet og historisk gods, som er særdeles smukt beliggende direkte til havet på Tåsinge, lidt syd for Svendborg.
Valdemars Slot er en veldrevet landbrugs-, skov- og jagtejendom på 418 hektar med meget store natur-, jagt- og herlighedsværdier og med en herskabelig og historisk hovedbygning beliggende centralt på ejen ...  
 
Frøstrup Vestre Plantage, 6855 Outrup / Sydvestjylland. 36,6 hektar ubebygget skov med god jagt.
Frøstrup Vestre Plantage er en velarronderet og spændende skov- og jagtejendom, beliggende ved Frøstrup, nord for Varde i det sydvestlige Jylland. Frøstrup Vestre Plantage er beliggende i et skovrigt område, tæt på flere større skovkomplekser, som huser en stærk bestand af kronvildt. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede ...  
 
Hesbjerg Skov, 5491 Blommenslyst / Fyn. 167 ha frodig og varieret skov med god bolig.
Hesbjerg Skov er en varieret og helstøbt skov-, jagt og naturejendom på ca. 167 ha, med tilhørende bolig, som er smukt beliggende umiddelbart vest for Odense. Ejendommen er højt beliggende i det centralfynske højland, og terrænnet i skoven er let til stærkt kuperet. Jordbunden består overvejende af lerholdige og grusede moræneaflejringer. Skoven er ...  
 
Sjælland og øer (10 ejendomme)
Kruusesminde, 4220 Korsør. 270 ha landbrugs- jagt- og naturejendom med præsentable og gode bygninger på det vestlige Sjælland.
Kruusesminde er en 270 hektar stor landbrugs- jagt- og naturejendom, beliggende på det vestlige sjælland med skel ud til havet. Ejendommen er veldrevet og har et herskabeligt hovedhus, fantastisk jagt, gode bygninger og en sund driftsøkonomi.
Ejendommen er handlet diskret gennem Asger Olsen A/S i marts 2024.  
 
Kærehave Skov, 4100 Ringsted / Midtsjælland. 37 ha binær og naturnær varieret skov.
Kærehave Skov er en 37 hektar stor varieret og naturnært drevet skov ved Ringsted på Midtsjælland.
Areal: 37 ha.
Bygninger: et maskinhus og 2 bålhytter.
Pris: Handlet diskret gennem Asger Olsen A/S i juni 2023.  
 
Humleore Skov, 4140 Borup / Midtsjælland. 666 ha skov, natur og jagt med flere boliger.
Humleore Skov er en sammenhængende, velpasset, velarronderet og fredfyldt skov med 666 ha skov, natur og jagt samt flere boliger på Midtsjælland.
Solgt i diskret handel i marts 2023.  
 
Vejrhøjgård, 4540 Fårevejle / Odsherred. 163 ha skov og landbrug med 7 boliger i smukt landskab.
Vejrhøjgård er en kombineret skov- og landbrugs-ejendom på 163 hektar, beliggende ved Fårevejle, tæt på havet på det nordvestlige Sjælland. Vejrhøjgård ligger særdeles smukt omgivet af skov og natur til alle sider, og med en formidabel udsigt ud over havet mod vest og den inddæmmede Lammefjord mod øst. Navnet Vejrhøjgård stammer fra den markante br ...  
 
Lungholm Inddæmning, 4970 Rødby / Lolland. 775 ha skov, natur og agerjord.
Lungholm Inddæmning er i oktober 2022 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Lungholm Inddæmning er et 775 hektar stort sammenhængende stykke skov, agerjord og natur, beliggende særdeles naturskønt, på det sydlige Lolland.
Areal: 775 ha.
Boliger: 4 stk. boliger, fritidshuse m.v.
Pris: Handlet diskret i oktober 2022.  
 
Roneklint Gods, 4720 Præstø. 340 hektar frodig jagt-, skov- og landbrugsejendom direkte til havet.
Roneklint Gods er i maj 2022 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Roneklint Gods er en velarronderet skov-, jagt- og landbrugsejendom med tilhørende 340 ha skov og agerjord, og flere beboelser, beliggende særdeles naturskønt ved Præstø Fjord, i Sydsjælland.
Areal: 340 ha.
Boliger: 3 boliger og med tilhørende driftsbygninger. ...  
 
Ravnsby Hestehave, 4913 Horslunde/Lolland. 14,2 ha frodig, varieret og fredeligt beliggende Lollandsk Skov.
Ravnsby Hestehave Skov er en 14,2 ha bygningsløs frodig skov på det nordvestlige Lolland Skoven er beliggende i smukt kuperet landskab ca. 1 km fra havet. Jordbunden er god varieret skovjord, og bevoksningerne udgøres af en god blanding af flotte ege-, bøge-, nobilis- og rødgranbevoksninger samt mose, krat og natur, beliggende i et smukt og fredeli ...  
 
Aggersvold Landbrug, 4450 Jyderup / Vestsjælland. 224 ha land- og skovbrug med beboelse.
Aggersvold Landbrug er i foråret 2022 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Aggersvold Landbrug er en velarronderet skov og landbrugsejendom med 224 hektar med tilhørende beboelse, beliggende særdeles naturskønt, i Vestsjælland.
Areal: 224 ha.
Boliger: 1 udlejningsbolig og driftsbygninger.
Handlet diskret i foråret 2022.  
 
Nøbbet Vesterskov, 4913 Horslunde / Lolland. 54 ha frodig varieret skov uden bygninger.
Nøbbet Vesterskov er en ca 54 hektar stor bygningsløs skovejendom, beliggende på det nordvestlige Lolland. Hovedtræarterne er bøg, eg, ær, lærk, douglas, rødgran og nordmannsgran, men skoven er iøvrigt meget varieret og alsidig, herunder med flere vandløb som gennemløber skoven.
Areal: ca 54 hektar.
Boliger: Ingen.
Ejendommen er solg ...  
 
Raadegaard Gods, 4733 Tappernøje / Sydsjælland. 392 ha velarronderet og herskabeligt Gods i Sydsjælland.
Raadegaard Gods er et velarronderet gods på 392 hektar med herskabelig og velholdt ikke-fredet hovedbygning, formidabel jagt og en sund driftsøkonomi baseret på landbrug, skovbrug, jagt og boligudlejning.
Ejendommen er beliggende fredeligt og ugenert i Sydsjælland, kun 1 times kørsel fra København.
Solgt i diskret handel gennem Asger Olsen ...  
 
Udland
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088