ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Hindemae Skov, 5540 Ullerslev / Østfyn. 33 ha varieret og spændende skov og jagtejendom.

Hindemae Skov er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 32,9 hektar, beliggende mellem Odense og Nyborg. Terrænet er let kuperet og jordbunden udgøres af blandede istidsaflejringer. Ejendommen er fredeligt beliggende, omgivet af skove og marker til alle sider. Hindemae Skov er en helstøbt naturperle, hvor skov og andre lysåbne naturtyper skiftevis afløser hinanden. De skovbevoksede arealer udgøres hovedsageligt af løvtræsarter, med bøg, eg og ær som de væsentligste, mens de øvrige bevoksninger stort set spænder over hele spektret af sædvanligt benyttede træarter. Skoven drives i dag med traditionel skovdrift, som en del af Hindemae Gods, med eksternt tilsyn fra samme skovfoged gennem mange år. Jagten i Hindemae Skov er særdeles god og varieret. Jagten understøttes desuden af det let kuperede terræn og ejendommens meget afvekslende landskab, hvor skovbevoksede og lysåbne arealer smukt afløser hinanden og skaber et spændende jagtterræn. Jagtmulighederne omfatter dåvildt, råvildt, fasaner, snepper m.v. Ejendommens helhed afrundes af jagtgården, som er særdeles smukt beliggende på en lysåben plet omgivet af skov og naturarealer. Hindemae Skov er således en helstøbt skov-, jagt- og naturejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, friluftsliv og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis, i bekvem afstand af Odense. Ejendommen er en selvstændig skovejendom, og den kan erhverves frit både privat og i selskabsform.
Areal: 32,9 hektar.
Bygninger: 1 jagtgård med fritidsstatus.
Solgt januar 2020.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088