ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Lunden, 6510 Gram / Sønderjylland. 41 ha frodig skov med skel til Gram Å. Pris: 4,0 mio.kr.

Lunden er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 41 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og lerede istidsaflejringer. Bevoksningerne i Lunden udgøres af en bred række træarter, herunder bøg, eg, rødgran, sitkagran og nobilis. De resterende bevoksninger spænder stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede træarter. Arealet med klippegrønt i Lunden udgør ca. 3,4 ha og er bortforpagtet indtil 30. juni 2027, sammen med de øvrige arealer med klippegrønt i Gram Skovdistrikt. Den årlige forpagtningsindtægt udgør forholdsmæssigt fordelt ca. 17.000 kr. for Lunden. Ejendommens lysåbne naturtyper udgøres af både eng, værnskov og mose og søer, som ligger smukt flettet ind mellem skovenes bevoksninger og bidrager til en varieret og helstøbt ejendom. Gram Å løber desuden i det nordlige skel, hvilket giver ejendommen en ekstra dimension, både hvad angår fiskeri og herlighed. Jagten i Lunden er god og varieret. Jagten understøttes af det afvekslende landskab, hvor tæt skov, mose, eng, krat og andre lysåbne naturtyper skiftevis afløser hinanden. Jagtmulighederne omfatter råvildt, fasaner, ænder, harer, ræve, snepper, duer m.v., samt periodevist kronvildt og dåvildt. Lunden er således en varieret og spændende skovejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kombineres på fortrinlig vis. Ejendommen er under udstykning. Ejendommen kan efter endt udstykning erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 41,1 hektar.
Bygninger: Ingen.
Pris: 4.000.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088