ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Billig Skov og jord på Læsø: 103 hektar jord, skov og natur med bolig på Læsø. Pris: 8,25 mio.kr.

Kort fortalt er der tale om landbrugsejendom på 103 hektar, hvoraf de ca. 70 hektar er agerjord tilplantet med 10 - 12 årige nordmannsgran og de sidste ca. 33 hektar er ældre skov og naturarealer. De 70 ha agerjord er som nævnt tilplantet med nordmannsgran, som nu er 10 - 12 år gamle og 2 - 4 meter høje, og dermed reelt allerede fremstår som etableret skov. Agerjorden ligger samtidig i skovrejsning neutralområde og udenfor §3, og udenfor Natura 2000 og udenfor Strandbyggelinjer (i store træk). De 70 hektar agerjord vil dermed være velegnet til skov, enten som egentlig skovrejsning, eller ved bare at lade nordmannsgranerne blive stående, ligesom man også for små penge kan indplante eg, bøg, douglas etc. hvis man vil have lidt mere variation. Agerjorden kan alternativt også genomlægges til agerjord i omdrift eller til brak. Bygningssættet ligger smukt på kanten af Rønnerne, omgivet af eksisterende skov og natur. Bygningssættet består af et stuehus på 185 m2 fra 1977 samt overskuelige driftsbygninger. Bygningssættet med tilhørende have vil evt. kunne udstykkes og frasælges som helårs- eller fritidsbolig. Bygningerne ligger meget oplagt til fritidsformål, da de jo grænser op til de store og ret spektakulære naturarealer på det sydlige Læsø. Alternativt kan boligen udlejes til helårsbolig, hvorved landbrugslovens bopælspligt for hele ejendommen også er opfyldt.
Prisforlangendet er 8,25 mio.kr., svarende til 80.000 kr/ha inkl. bygninger.
Billig jord med mange anvendelsesmuligheder på en af Danmarks smukkeste øer.
For yderligere information, kontakt Asger Olsen på telefon 20 20 00 88, eller email post@asgerolsen.com.
Areal: 103 hektar.
Boliger: Stuehus fra 1977 på 185 m2, samt overskuelige driftsbygninger.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088