ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Galtlund Plantage, 6650 Brørup / Sydjylland. 74 ha skov- og jagtejendom med nyere fuldtømmerbolig. Pris: 16,0 mio.kr.

Galtlund Plantage er en velarronderet og varieret skov- og jagtejendom på ca. 74 hektar, med tilhørende nyere douglas-fuldtømmer-bolig og de for ejendommen nødvendige driftsbygninger. Ejendommen er beliggende ved Vittrup, ca. 5 km sydvest for Vorbasse i det sydlige Jylland, i et fredeligt og meget skovrigt område, omgivet af skove, marker og naturarealer til alle sider. Terrænet er relativt jævnt, men gennemskæres af en dalsænkning med enge, søer og moser, hvilket giver ejendommen en helt særlig karakter. Jorden er let gruset og dybgrundet, og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse danske træarter på ejendommen. Ejendommen er allerede i dag meget varieret, og spænder lige fra ældre og mellemaldrende bevoksninger med rødgran, sitkagran, omorika, lærk, douglas, nobilis m.v., til yngre og mellemaldrende bevoksninger med både eg, bøg, sitka, m.v. De egentlige bevoksninger brydes af en del åbne arealer med søer, grønne enge, moser og småplantninger, hvilket giver optimale vilkår for både hjorte- og fuglevildtet. Til ejendommen hører et spektakulært nyere douglas fuldtømmer hus, med tilhørende maskinhaller m.v. Bygningerne er beliggende centralt midt på ejendommen, med en formidabel udsigt ud over den centrale dal med grønne enge og søer, omkranset af egen skov. Jagten på ejendommen er særdeles god og varieret. Jagtmulighederne omfatter kronvildt, dåvildt, råvildt, ræve, harer, ænder, fasaner, snepper m.v. Ejendommen er uden landbrugspligt og vil derfor kunne erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 74 ha.
Bygninger: 252 m2 nyere energirigtig bolig bygget i fuldtømmer, med tilhørende driftsbygninger.
Energimærke: A 2010.
Kontantpris: 16.000.000 kr. kontant.
Udførligt salgsprospekt kan downloades ved tryk på HENT PROSPEKT, eller ved at kontakte Asger Olsen A/S på email: post@asgerolsen.com, eller telefon 62 25 40 88.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088