ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Bindesbøl Plantage, 7323 Give / Sydjylland. 28,5 hektar skov med høj indtægt fra pyntegrønt.

Bindesbøl Plantage er en veldrevet skovejendom på ca. 28,5 ha. beliggende ca. 20 km nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Terrænet er jævnt, og jorden udgøres af sandede istidsaflejringer. Ejendommen drives med særlig fokus på produktion af rødgran juletræer og nobilis klippegrønt. En betydelig del af ejendommen er således tilplantet med nobilis og rødgran, men der forefindes på ejendommen de fleste gængse træarter. Nobilis-bevoksningerne varierer i alder fra 15-25 år. Ca. 9 hektar af nobilis bevoksningerne er bortforpagtet indtil 31. december 2020. Den årlige forpagtningsindtægt udgør ca. 50.000 kr. Jagten i Bindesbøl Plantage er god og varieret. Jagtmulighederne omfatter råvildt, harer, ræve, snepper, fasaner samt strejfende dåvildt og kronvildt. Samlet set skiller ejendommen sig ud fra øvrige skovejendomme ved sit høje cash flow, fra både nobilisbevoksninger og juletræsproduktionen, og der vil således være mulighed for at erhverve en skov- og jagtejendom med et for skovbruget højt afkast. Ejendommens helhed afrundes af Bindesbøl Bæk som løber i skel mod øst, samt af jagthytten, som er smukt beliggende, for enden af en ca. 300 meter lang smuk allé af egetræer. Bindesbøl Plantage er således en særdeles veldrevet skovejendom, hvor erhvervsmæssig produktion af juletræer og klippegrønt, skovdrift og jagt kan kombineres på fortrinlig vis. Bindesbøl Plantage er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 28,5 ha.
Bygninger: En mindre jagthytte.
Solgt januar 2019.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088