ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Solevad Skovgård, 5690 Tommerup / Fyn. 46 ha skov, natur og jagt med bolig tæt på Odense.

Solevad Skovgaard er en særdeles varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 46 hektar, beliggende sydvest for Odense. Ejendommen er beliggende særdeles naturskønt og fredsommeligt, med skel til Odense Å over en længere strækning. Solevad Skovgaard er en varieret og smuk naturperle, hvor skov, mark, søer, å og andre lysåbne naturtyper skiftevis afløser hinanden. Terrænet er let kuperet og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. De skovbevoksede arealer udgøres af en god blanding af løv- og nåletræsarter, med eg, bøg, nordmannsgran og rødgran som de væsentligste, hvortil kommer arealer med pyntegrønt. Skoven drives med traditionel skovdrift, med særlig fokus på vildtets føde- og dækningsmuligheder, samt ejendommens herlighedsværdier. Jagten på Solevad Skovgaard er særdeles god og varieret. Jagten understøttes af det let kuperede terræn og ejendommens meget afvekslende landskab, hvor skovbevoksede arealer, moser, enge, søer og vandløb smukt afløser hinanden og skaber et spændende jagtterræn. Ejendommens helhed afrundes af beboelsen fra 1993, som er særdeles smukt beliggende, på en lysåben plet, med udsigt udover skov og naturarealer. Solevad Skovgaard er således en helstøbt skov-, jagt- og naturejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt og naturpleje på fortrinlig vis kan kombineres med beboelse i bekvem afstand af Odense. Ejendommens kan erhverves frit både privat og i selskabsform, efter den seneste ændring af landbrugsloven.
Areal: 46,2 ha.
Boliger: 1 stk på 190 m2 beboelse og 68 m2 indbygget garage, samt maskinhus på 200 m2.
Energimærke C.
Solgt november 2018.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088