ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Illeris Nordre Plantage, 9640 Farsø / Vesthimmerland. 17,3 hektar varieret skov med hytte. Pris: 1,45 mio.kr.

Illeris Nordre Plantage er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 17,3 ha., beliggende på halvøen Lovns, i det vestlige Himmerland. Skoven ligger med skel til andre skovejendomme til 3 sider, og med Hvalpsund Golf Club på den fjerde. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af lettere boniteter, som til dels er fremkommet ved sandflugt. Skoven er etableret ved skovrejsning på tidligere hedearealer i perioden fra 1937 – 1945, med henblik på at forhindre sandflugt. Skovens hovedtræarter er ædelgran og lærk, men der findes også bevoksninger med bøg, eg, birk, rødgran og nobilis. Spredt ind mellem bevoksningerne ligger partier krat, blandet løvtræ, lysninger, hede m.v., som er med til at give skoven karakter. Jagten i Illeris Nordre Plantage er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter bl.a. råvildt, ræve, harer, snepper og duer. Desuden kan man være heldig at opleve kronvildt og dåvildt, idet ejendommen er beliggende i et større skovkompleks, hvor der også står kron- og dåvildt. Diskret tilbagetrukket, i skovens vestlige del, ligger ejendommens arbejds- og jagthytte, hvilket fuldender nytteværdien af skoven. Arbejds- og jagthytten har indlagt både rindende vand, el og sanitet. Ejendommen er i det hele taget ideel for den, som gerne vi have sit eget lille fristed, hvor man kan hygge sig med skovdrift, naturpleje, brændehugst, samt jagt, vildt- og naturpleje. Ejendommen er en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, herunder af danske selskaber.
Areal: 17,3 ha.
Bygninger: 1 stk. arbejds- og jagthytte.
Pris: 1.450.000 kr., svarende til 83.800 kr/ha inkl. jagthytte.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088