ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Horskærgård, 6580 Vamdrup / Sydøst-Jylland. 155 ha proprietærgård med solid økonomi og vindmølle-upsites.

Horskærgård er historisk proprietærgård på ca. 155 hektar, beliggende midt mellem Vejen og Vamdrup, ca. 15 km. vest for Kolding. Horskærgård er en landbrugsbedrift, hvor alle landbrugsjorderne er beliggende samlet i store regulære marker. Jorderne udgøres af lerholdige sandjorder i syd og sandholdige lerjorder mod nord. Ejendommens beliggenhed giver store frihedsgrader i driften, idet der kun er begrænsede natur- og miljømæssige begrænsninger på ejendommen. Ejendommen drives i dag med traditionel planteavl i egen drift, bortforpagtede marker til kartoffel-produktion, bortforpagtede driftsbygninger til svine-produktion, traditionel skovdrift i egen drift samt boligudlejning. Ejendommens sammensætning gør Horskærgård til en landbrugsejendom med en særdeles attraktiv drifts-økonomi, som selv ved passiv drift med udlejning og bortpagtning giver et betydende årligt afkast. Skoven til Horskærgård udgør en særskilt beliggende skov på ca. 25 hektar, beliggende vest for Horskærgård. Skoven udgøres hovedsageligt af yngre og mellemaldrende bevoksninger i god vækst. Der er på ejendommen endvidere i kommuneplanen udlagt et område til opstilling af 3 stk. 140 meter høje vindmøller. VVM- rapport foreligger. Lokalplan skal dog udarbejdes, før møllerne kan opstilles. Opstilling af vindmøller vil bidrage betydeligt til ejendommens i forvejen solide driftsøkonomi. Til ejendommen hører et større hovedhus samt 5 udlejningslejligheder, en nyere maskinhal, samt ca. 2800 m2 driftbygninger udlejet til svineproduktion. Horskærgård vil, efter den seneste ændring af landbrugsloven, kunne erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 155 ha, heraf ca. 118 ha EU-støtteberettigede agerjord i gode regulære enheder.
Boliger: 1 hovedhus på ca. 700 m2, samt 5 udlejningslejligheder og knap 5.000 m2 regulære driftsbygninger til planteavl og udlejet svineproduktion.
Energimærke C.
Solgt april 2019.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088