ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Maskedal Skov, 9550 Mariager / Østjylland. 31 hektar skovejendom med god jagt. Pris: 2,85 mio.kr.

Maskedal Skov er en dejlig, varieret skov, natur og jagtejendom på 30,5 ha., beliggende i det kuperede og skovrige terræn på Sydsiden af Mariager Fjord. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, trukket tilbage fra alfarvej, og omgivet af skov og natur til alle sider. Terrænet er lettere kuperet og afvekslende med fine udsigter og smukke smeltevandsdale. Jorden er let gruset og dybgrundet, og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse danske træarter på ejendommen. Ejendommen er allerede i dag meget varieret, og spænder lige fra ældre nåletræsbevoksninger til mere lysåbne områder med bøg, eg og pyntegrønt. De væsentligste træarter i skoven er i dag bøg, eg, skovfyr, nobilis og nordmannsgran. Særligt skal fremhæves den høje andel af nordmanns-gran og nobilis, som er anlagt til pyntegrøntsproduktion. Disse arealer giver samtidig en god kontrast til de mange bøge og egebevoksninger. Jagten i Maskedal Skov er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter råvildt, harer, ræve, snepper, duer og andet småvildt. Hertil kommer at Maskedal Skov ligger midt i et større fredfyldt skovkompleks, hvor der også er både kronvildt og dåvildt. Ejendommen er ubebygget, men det vurderes, at der vil kunne opnås tilladelse til en mindre arbejdshytte. Maskedal Skov er i det hele taget en fin lille skovejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift og interessen for jagt og vildtpleje kan kombineres på fortrinlig vis. Maskedal Skov er en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, herunder af danske selskaber.
Areal: 30,5 ha.
Pris: 2.850.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088