ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Bruntofte Skov, 4800 Nykøbing Falster. 86 ha frodig løvskov med udlejet bolig. Pris: 9,95 mio.kr.

Bruntofte Skov er en frodig skovejendom på 85,6 hektar, beliggende på det centrale Falster, lidt nord for Nykøbing F. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af lerholdige istidsaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten vurderes som værende god, faktisk tæt på 1 for en række af bevoksningerne. Det vurderes, at der vil kunne dyrkes stort set alle sædvanligt benyttede træarter i skoven, når bare der tages behørigt hensyn til de enkelte træarters dyrkningsbetingelser. Skoven fremtræder varieret og velpasset, med en betydelig andel af ældre løvtræsbevoksninger. Hovedtræarterne udgøres af bøg, eg og ær i forskellige aldersklasser, men særligt de smukke ældre ege- og bøgebevoksninger skal fremhæves. Ejendommens udlejede beboelse er beliggende i den vestlige del af ejendommen, med gode adgangsforhold, direkte fra Gaabensevej. Jagten i Bruntofte Skov er varieret og god. Jagtmulighederne omfatter bl.a. dåvildt, råvildt, snepper, harer, ræve, fasaner, duer m.v. Bruntofte Skov er således en frodig og veldrevet skov- og jagtejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje samt boligudlejning kan kombineres på fortrinlig vis. Bruntofte Skov er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 85,6 ha.
Boliger: 1 stk. udlejet beboelse.
Energimærke G.
Pris: 9.950.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088