ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Moselund Plantage, 7442 Engesvang / Midtjylland. 165 ha bygningsløs vedmasserig skov.

Moselund plantage er en varieret og velpasset skovejendom på ca. 165 ha, beliggende ca. 10 km. vest for Silkeborg. Terrænet er meget varieret og veksler således fra et kuperet terræn mod øst, med imponerende skrænter, slugter og udsigter, til et mere jævnt terræn i den vestlige og centrale del. Jorden udgøres af grusede og sandede istidsaflejringer med varierende indhold af ler, og der kan således dyrkes de fleste gængse danske træarter på ejendommen. Boniteten er varierende men overvejende god og ligger gennemsnitligt mellem 2 og 3 for rødgran jf. bevoksningslisten fra 2010. Skovens hovedtræarter er rødgran, sitkagran, lærk og nobilis, med rødgran som den væsentligste. De resterende bevoksningerne spænder stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede danske træarter. Moselund Plantage er forstligt velpasset og har flotte komplette bevoksninger med succesfulde underetager af selvforyngelse, som giver ejendommen mere præg af at være egentlig skov end traditionel plantage. Jagten i Moselund Plantage er god og jagtmulighederne omfatter kronvildt, råvildt, harer, ræve, snepper, duer m.v. Jagten understøttes af de varierede naturtyper på ejendommen. Ejendommen er bygningsløs, men der kan grundet skovens størrelse påregnes tilladelse til at opføre en driftsbygning med velfærdsfaciliteter og muligvis også en egentlig bolig. Moselund Plantage er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 165 ha.
Solgt februar 2020.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088