ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Falslev Plantage, 9550 Mariager / Nordøstjylland. 38.6 ha frodig skov med betydelig vedmasse.

Falslev Plantage er en dejlig, varieret skov- og jagtejendom på 38,6 ha., beliggende i det kuperede terræn på Sydsiden af Mariager Fjord. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, langt fra alfarvej, og omgivet af skov til alle sider. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine udsigter og dybe smeltevandsdale. Jorden er let gruset og dybgrundet, og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse danske træarter på ejendommen. Ejendommen er allerede i dag meget varieret, og spænder lige fra ældre nåletræsbevoksninger til mere lysåbne områder med bøg og eg. De væsentligste træarter i skoven er i dag rødgran, sitkagran, douglasgran, lærk, nobilis, nordmannsgran, skovfyr, samt bøg og eg. Vedmassen i skoven er betydelig, og boniteten for særligt nåletræ vurderes som værende ganske god. Jagten i Falslev Plantage er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter en fast bestand af dåvildt samt råvildt, harer, ræve, snepper, duer og andet småvildt. Hertil kommer, at Falslev Plantage ligger midt i et større fredfyldt skovkompleks, hvor der regelmæssigt også ses kronvildt. Ejendommen er ubebygget, men det vurderes, at der vil kunne opnås tilladelse til en mindre arbejdshytte. Falslev Plantage er i det hele taget en meget helstøbt lille skovejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift og interessen for jagt og vildtpleje kan kombineres på fortrinlig vis. Ejendommen er en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, herunder af danske selskaber.
Areal: 38,6 ha.
Solgt februar 2021.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088