ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Sorø St. Ladegård, 4180 Sorø. 500 hektar planteavlsejendom med præsentabel hovedbygning, god jord og sund økonomi ved Sorø.

Sorø St. Ladegård er en historisk ladegård på godt 500 hektar, beliggende ved Sorø på det centrale Sjælland, kun 45 minutter fra København.
Ejendommens jordtilliggende fordeler sig med ca. 430 hektar store regulære marker i omdrift, mens resten af ejendommen udgøres af delvist støtteberettigede eng- og naturarealer, park m.v.
Jorden består af typiske østdanske moræneaflejringer, med en overvægt af dyrkningssikre lerede jorder. Jordernes gode bonitet, kombineret med det rette afgrødevalg giver således mulighed for særdeles gode udbytter.
Ejendommen er særdeles veldrevet, og ejendommen fremtræder i det hele taget som en god, veldrevet og velproducerende planteavlsgård.
Hovedbygningen er arkitektonisk smuk og harmonisk, og ligger smukt som det centrale samlingspunkt midt på ejendommen, for enden af en mere end 500 meter lang allé af Kejserlind.
Til ejendommen hører flere udlejningsboliger, samt de for ejendommen nødvendige driftsbygninger.
Ejendommen er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S i 2019.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088