ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Illeris Søndre Plantage, 9640 Farsø / Vesthimmerland. 14,2 hektar varieret skov.

Illeris Søndre Plantage er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 14,2 ha., beliggende på halvøen Lovns, i det vestlige Himmerland. Skoven ligger med skel til andre skovejendomme til 3 sider, og med Hvalpsund Golf Club på den fjerde. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af lettere boniteter, som til dels er fremkommet ved sandflugt. Skoven er etableret ved skovrejsning på tidligere hedearealer i perioden fra 1937 – 1945, med henblik på at forhindre sandflugt. Skovens hovedtræarter er ædelgran, lærk og sitka, men der findes også bevoksninger med bøg, eg, birk, rødgran og nordmannsgran. Spredt ind mellem bevoksningerne ligger partier krat, blandet løvtræ, lysninger, hede m.v., som er med til at give skoven karakter. Jagten i Illeris Søndre Plantage er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter bl.a. råvildt, ræve, harer, snepper og duer. Desuden kan man være heldig at opleve kronvildt og dåvildt, idet ejendommen er beliggende i et større skovkompleks, hvor der også står kron- og dåvildt. Ejendommen er bygningsløs. Ejendommen er i det hele taget ideel for den, som gerne vi have sit eget lille fristed, hvor man kan hygge sig med skovdrift, naturpleje, brændehugst, samt jagt, vildt- og naturpleje. Ejendommen er en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, herunder af danske selskaber.
Areal: 14,2 ha.
Bygninger: Ingen.
Solgt februar 2020.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088