ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Brogård Plantage, 6510 Gram / Sønderjylland. 241 ha skov med kronvildt og store forpagtningsindtægter.

Brogård Plantage en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 241 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og sandede smeltevandsaflejringer. Omkring 40 procent af Brogård Plantage er frijord, hvilket giver store frihedsgrader i driften, herunder til intensiv produktion af pyntegrønt. Brogård Plantage er derfor anlagt med en betydelig andel af klippegrøntsbevoksninger som hovedsageligt udgøres af særdeles produktive nobilis bevoksninger i alderen fra 15-20 år. Arealerne med klippegrønt udgør ca. 95 hektar og er bortforpagtet indtil 30. juni 2027. Den årlige forpagtningsindtægt udgør ca. 5.000 kr. pr. ha. svarende til i alt ca. 475.000 kr. pr. år. Ejendommens bevoksninger er rationelt anlagt, med et velfungerende vejsystem, som sikrer en god logistik i forbindelse med produktionen. De resterende bevoksninger spænder dog stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede træarter. Jagten er særdeles god og varieret. Særligt skal jagten på kronvildtet dog fremhæves, idet skovene omkring Gram huser en stor og stærk kronvildtsbestand. Ejendommens beboelse er beliggende i den nordlige del af ejendommen og har indtil nu fungeret som udlejningsbolig til sæsonarbejdere. Brogård Plantage er således en veldrevet skovejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, hus-udlejning, jagt, vildt- og naturpleje kombineres på fortrinlig vis. Brogård Plantage er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 241 hektar.
Boliger: 1 udlejningsbolig.
Energimærke G.
Solgt februar 2020.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088