ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Trustrup Skov & Flodholmen, 4470 Svebølle / Vestsjælland. 108 ha skov og jagtejendom med sund økonomi. Pris: 15,9 mio.kr.

Trustrup Skov & Flodholmen er en varieret og helstøbt skov-, jagt- og naturejendom på ca. 108 ha, beliggende ved Gl. Svebølle, ca. en times kørsel fra København. Der er endvidere mulighed for at tilkøbe yderligere 22 ha skov med tilhørende bolig, se vedlagte kort i bilag. Ejendommen er særdeles velarronderet og fredeligt beliggende i et stort skov- og naturkompleks, mellem Tissø og Skarresø i det vestlige Sjælland. Trustrup Skov & Flodholmen drives i dag som en samlet skov- og landbrugsbedrift med tilhørende udlejning af boliger. Ejendommen består af både skov, mark og naturområder, samt udlejede boliger. Trustrup Skov udgør den vestlige del af ejendommen og naturområdet Flodholmen den østlige del af ejendommen. Natur- og jagtmæssigt er ejendommen helt unik, og i en klasse for sig. Ejendommens varierede sammensætning, med skov, mark, søer, vandløb, enge, moser, remisser og anden lysåben natur giver en spændende og helstøbt ejendom, til gavn for både vildtet og menneskene som færdes på ejendommen. Dyrelivet på ejendommen er særdeles varieret og rigt. Særligt kronvildtet skal dog fremhæves, idet ejendommen er beliggende i et af kerneområderne for kronvildt i Vestsjælland. Jagtmulighederne er således i sig selv meget store pga. det meget afvekslende landskab, beliggenheden og vådområde-projektet på Flodholmen, som er blevet et trækplaster for fuglevildtet i området. Trustrup Skov & Flodholmen er således en helstøbt ejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt og naturpleje samt boligudlejning kombineres på fortrinlig vis, i en bekvem afstand af København. Ejendommen vil, efter den seneste ændring af landbrugsloven, kunne erhverves frit.
Areal: 108 ha.
Boliger: 2 stk. udlejede beboelser.
Energimærke F og G.
Pris: 15.900.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088