ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Ligeskov Nord, 8600 Silkeborg / Østjylland. 23 ha varieret skov med god jagt.

Ligeskov Nord er en varieret skov-, jagt- og naturejendom på ca. 23,1 hektar, beliggende ved Linå, ca. 10 km. øst for Silkeborg. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, og besøges yderst sjældent af publikum. Mod syd grænser ejendommen til gammel løv- og nåleskov, stående på relativt stejle moræneskrænter, mens ejendommen mod nord grænser ned til græssede engarealer langs med Linå ådal. Terrænet er lettere kuperet, og jorden består hovedsageligt af dybgrundede istidsaflejringer. Ejendommens variation er meget stor og man finder således næsten alle gængse danske træarter i skoven. Ligesom den er varieret og spændende i både alder, terræn og intensitet. I skovens centrale del findes der nobilisbevoksninger til klippegrøntsproduktion. Bevoksningerne er omkring 25 år og producerer fortsat nobilis klippegrønt, hvilket bidrager positivt til ejendommens driftsøkonomi. Ligeskov Nord har en særdeles god og varieret jagt, herunder på råvildt, snepper, fasaner, duer, harer m.v. samt strejfende kronvildt og dåvildt, som bevæger sig i området omkring Ligeskov Nord. Ejendommen er bygningsløs. Ligeskov Nord fremstår i dag som en varieret og spændende skovejendom med god jagt, beliggende i en bekvem afstand af Silkeborg. Ejendommen er en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 23,1 ha.
Bygninger: Ingen.
Solgt oktober 2019.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088