ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 St. Restrup Skov, 9240 Nibe / Nordjylland. 82 ha varieret skov med 800 m2 maskinhal tæt på Aalborg.

St. Restrup Skov udgør en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 82 ha., beliggende i en bekvem afstand af Aalborg, mellem Frejlev og Sønderholm. Terrænet er let kuperet, og jorden udgøres hovedsageligt af sandede og grusede istidsaflejringer. Ejendommen udgøres hovedsageligt af skov-bevoksede arealer, juletræer og pyntegrønt samt mindre områder med lysåben natur. Skovens hovedtræarter udgøres af bøg, eg, rødgran, nordmannsgran, lærk og nobilis, men de øvrige træarter spænder dog stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede træarter. Ejendommen drives i egen drift med fast tilknyttet skovfoged gennem mange år. Ejendommen drives i dag med traditionel skovdrift, produktion af juletræer og pyntegrønt samt med tilhørende savværk. Jagten i St. Restrup Skov er særdeles god. Jagten understøttes af ejendommens yngre og mellemaldrene bevoksninger som sikrer god dækning og føde til vildtet. Særligt skal jagten på råvildt dog fremhæves, idet der er en sund bestand af råvildt på ejendommen, ligesom ejendommens sammensætning og terrænet giver god mulighed for riffeljagt. Ejendommens helhed afrundes af savværks-bygningerne, som er beliggende centralt på ejendommen, og anvendelige til mange formål. St. Restrup Skov er således en helstøbt skov-, jagt- og naturejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis, i en bekvem afstand af Aalborg. Ejendommen kan efter endt udstykning erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: ca 82 ha.
Bygninger: 1 maskinhal / savværkshal på 800 m2.
Solgt januar 2020.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088