ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Anneksgården, 7321 Gadbjerg / Sydjylland. 87,5 ha skov og natur med herskabelig bolig. Pris: 8,95 mio.kr.

Anneksgården er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 87,5 hektar, beliggende ved Lindeballe, lidt nordvest for Vejle. Ejendommen udgøres af 5 selvstændige ejendomme. Terrænet og jordbunden varierer på de forskellige arealer og veksler lige fra grusede og sandede istidsaflejringer til arealer med humusholdige jorder. Anneksgården drives med traditionel skovdrift, naturpleje og juletræsproduktion, samt med bygnings- og jagtudlejning. Arealerne med juletræer udgør ca. 15 hektar nordmannsgran og rødgran. Juletræsproduktionen drives pt. i egen drift, men skønnes alternativt at kunne bortforpagtes for ca. 60.000 kr. pr. år. Det skovbevoksede areal udgør ca. 40 ha og består samlet set af en bred række træarter, med bøg, eg, rødgran, sitkagran og lærk som de væsentligste. Ejendommens naturarealer udgør ca. 25 ha og består af både søer, enge, fodermarker, moser og heder, hvilket bidrager til en varieret og alsidig ejendom. Jagten på ejendommen er god og varieret, herunder med både tæt skov, moser, agerjord, enge og søer. Helheden afrundes af det herskabelige og harmoniske stuehus, som er smukt beliggende lidt vest for Lindeballe By. Anneksgården udgør således en varieret og helstøbt ejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, juletræsproduktion, jagt, vildt- og naturpleje kombineres med beboelse eller boligudlejning på fortrinlig vis. Ejendommen udbydes samlet, men med mulighed for at afgive købstilbud på de enkelte arealer. Ejendommen vil jf. beskrivelsen af erhvervelsesreglerne kunne erhverves frit, både privat eller i selskabsform, eller i kombinationer heraf.
Areal: 87,5 hektar.
Boliger: 1 herskabelig bolig med 311 m2 boligareal og fuld kælder.
Energimærke G.
Pris: 8.950.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088