ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Anneksgården, 7321 Gadbjerg / Sydjylland. 65 ha skov og natur med herskabelig bolig. Pris: 6,95 mio.kr.

Anneksgården er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 65 hektar, beliggende lidt nordvest for Vejle. Ejendommen udgøres af 3 selvstændige ejendomme. Terrænet og jordbunden varierer på de forskelligearealer og veksler fra grusede og sandede istidsaflejringer til humusholdige jorder. Anneksgården drives med skovdrift, naturpleje og bortforpagtning af agerjord til juletræsproduktion samt med bygnings- og jagtudlejning. Det skovbevoksede areal udgør ca. 34 ha og består samlet set af en bred række træarter, med bøg, eg, rødgran, sitkagran og lærk som de væsentligste. Ejendommens øvrige arealer udgøres af ca. 4 ha græs- og brakmarker, samt ca. 20 ha lysåben natur, herunder med søer, enge, fodermarker, moser og heder, hvilket bidrager til en varieret og alsidig ejendom. Arealerne som er bortforpagtet til juletræsproduktion udgør ca. 5 ha, og drives af tredjemand.Der hører til ejendommen ca. 13 betalingsrettigheder. Det samlede støttebeløb udgør i 2019 ca. 28.000 kr. Helheden afrundes af den herskabelige beboelse med tilhørende driftsbygninger, som er beliggende lidt vest for Lindeballe By. Anneksgården udgør således en varieret ejendom, hvor skovdrift, bortforpagtning af agerjord, jagt, vildt- og naturpleje kombineres med beboelse eller boligudlejning på fortrinlig vis. Ejendommen udbydes samlet, men med mulighed for at afgive købstilbud på de enkelte arealer. Ejendommen vil jf. beskrivelsen af erhvervelsesreglerne kunne erhverves frit, både privat eller i selskabsform, eller i kombinationer heraf.
Areal: 65,2 hektar.
Boliger: 1 herskabelig bolig med 311 m2 boligareal og fuld kælder.
Energimærke G.
Pris: 6.950.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088