ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Lundenæs Plantage, 6900 Skjern / Vestjylland. 70 ha skovejendom med beboelse.

Lundenæs Plantage er en varieret skov- og jagtejendom på ca. 70 hektar, beliggende i Vestjylland mellem Skjern og Borris Hede. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejringer. Ejendommen er varieret både hvad angår naturtyper og sammensætningen af bevoksninger. Skovens hovedtræarter består af rødgran, sitkagran, skovfyr, lærk, omorika, bøg og eg. De resterende bevoksninger spænder stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede danske træarter. De oprindelige nåletræsbevoksninger fra slutningen af 1800-tallet, er efterhånden udlevet og er blevet afløst nye og mere varierede bevoksninger. Samtidig er Lundenæs Plantage blevet forynget med mere vildtvenlige bevoksninger, som er anlagt til gavn for vildtet og jagtens muligheder. Til ejendommen hører endvidere ca. 5 ha bortforpagtet agerjord, beliggende i den østlige og sydlige del af ejendommen. Jagtmulighederne omfatter råvildt, harer, ræve, snepper, ænder, duer og andet småvildt. Ejendommens variation giver i det hele taget mulighed for en meget varieret og spændende jagt. Til ejendommen hører et stuehus, en stald indrettet med gæstelejlighed på 1. sal samt en maskinhal. Lundenæs Plantage er således en skovejendom, hvor skovdrift og interessen for jagt og vildtpleje kan kombineres på fortrinlig vis. Lundenæs Plantage er en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 69,9 ha.
Boliger: 1 stk. 117 m2 bolig og 649 m2 driftsbygninger.
Energimærke F.
Solgt marts 2020.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088