ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 112 hektar god planteavlsgård med flere boliger på det sydøstlige Fyn. Pris: 25,0 mio.kr.

Ejendommen er en gammel slægtsgård, beliggende ved Gudme på Sydfyn. Ejendommen har et jordtilliggende på ca. 112 hektar, hvoraf de ca. 100 hektar er støtteberettiget agerjord omdrift, mens den resterende del udgøres af ca. 6 hektar søer, mose, krat og remisser, samt ca. 2 hektar vedvarende græs m.v. Terrænet er et jævnt og let bølget østdansk morænelandskab. Jorden består af typiske østdanske moræneaflejringer, med en overvægt af dyrkningssikre veldrænede lerede jorder, som afvander direkte til Storebælt. Agerjorden udgøres hovedsageligt af jordtyper med JB 5 og 6. Jordernes gode bonitet kombineret med det rette afgrødevalg giver således mulighed for særdeles gode udbytter. Ejendommen fremtræder i det hele taget som en god og velproducerende planteavlsgård, med god dyrkningssikker agerjord, og den for ejendommen nødvendige kapacitet til opbevaring, oplagring af halm, maskinhus, værksted m.v. Agerjorden i omdrift udgør ca. 100 hektar og drives i egen drift, men kunne alternativt bortforpagtes til skønsmæssigt ca. 5.000 kr. pr. ha, svarende til ca. 500.000 kr. pr. år, bl.a. grundet den gode dyrkningssikre jord og EU-støtterettigheder med tillæg, hvilket sikrer en god basisøkonomi i driften. Der hører til ejendommen 4 boliger, hvoraf 1 benyttes af nuværende ejer og 3 er udlejet. Ejendommen vil, efter den seneste ændring af landbrugsloven, kunne erhverves frit, personligt eller i selskabsform.
Ejendommen udbydes diskret gennem Asger Olsen A/S.
Areal: ca 112 ha.
Boliger: 4 boliger samt de for driften nødvendige lader, maskinhuse, værksted etc.
Kontantpris: 25.000.000 kr.
For yderligere oplysninger kontakt Asger Olsen på post@asgerolsen.com eller 62254088.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088