ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Bommerlund Skov, 5672 Broby / Fyn. 20 ha frodig og varieret skov i smukt kuperet område.

Bommerlund Skov er en varieret og charmerende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 19,7 ha., beliggende i et smukt kuperet landskab på det sydlige Fyn, mellem Broby og Faaborg. Ejendommen er beliggende som en del af et større skov- og naturkompleks. Terrænet er jævnt til kuperet og jordbunden udgøres af typiske østdanske moræneaflejringer, med varierende indhold af ler, samt mindre områder med humusholdige mosejorder. Skoven er frodig, og boniteten god. Boniteten er ved seneste taksation opgjort til mellem 1 og 3 for de fleste træarter, men varierer en del efter de konkrete dyrkningsforhold i skoven. Bevoksningerne spænder lige fra flotte ældre bøgebevoksninger, over mellemaldrende løv og nåletræsbevoksninger til arealer med yngre kulturer i god vækst. De egentlige produktionsbevoksninger brydes af flere større og mindre søer, moseområder m.v., hvilket giver skoven karakter, og bidrager til ejendommens herlighedsværdier, samtidig med at det giver vildtet særdeles gode betingelser i skoven. Jagten i Bommerlund Skov er fantastisk god og meget alsidig, ejendommens størrelse taget i betragtning. Jagtmulighederne omfatter dåvildt, råvildt, ænder, snepper, fasaner m.v. Ejendommen er bygningsløs. Bommerlund Skov er således en frodig og veldrevet skov- og jagtejendom, hvor erhvervsmæssig skov-drift, jagt, vildt- og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis. Bommerlund Skov er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 19,7 hektar.
Bygninger: Ingen.
Solgt september 2020.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088