ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Horsbøl Plantage, 7200 Grindsted / Sydvestjylland. 36 ha frodig skov og plantage med god jagt.

Horsbøl Plantage er en varieret skov-, jagt- og naturejendom på 35,8 ha., som er beliggende lidt sydvest for Grindsted. Ejendommen er fredeligt beliggende med tilpas afstand til Grindsted, hvilket medfører et meget begrænset publikumstryk. Det skal desuden bemærkes at jernbanen som gennemskærer ejendommen er nedlagt og ikke længere i brug. Terrænet er jævnt og jordbunden består af sandede og grusede smeltevandsaflejringer. Ejendommens er særdeles varieret, både hvad angår naturtyper og træarter. Herunder med bevoksninger med både rødgran, sitkagran, nordmannsgran, nobilis, lærk, fyr, eg og birk. Bevoksningerne brydes naturligt af lysåbne arealer med søer, moser og lysåbne sletter, hvilket giver ejendommen en pragtfuld variation, samtidig med at det giver vildtet særdeles gunstige levevilkår. Jagten i Horsbøl Plantage er særdeles god og alsidig. Jagtmulighederne omfatter bl.a. råvildt, ænder, ræve, harer, snepper m.v. Desuden kan man opleve både kronvildt og dåvildt, idet ejendommen er beliggende tæt på flere store plantager, hvor disse vildtarter er i stærk fremgang. Ejendommen er bygningsløs. Horsbøl Plantage er således en helstøbt skov-, jagt og naturejendom, hvor skovdrift, jagt, vildt- og natur kan kombineres på fortrinlig vis. Ejendommen er en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, herunder af danske selskaber.
Areal: 35,8 hektar.
Bygninger: Ingen.
Solgt oktober 2020.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088