ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Tadre Skov, 4330 Hvalsø. Frodig midtsjællandsk skov på 58 hektar med 4 gode beboelser.

Ejendommen er en smuk, kuperet og varieret skov på ca. 58 hektar, beliggende som en del af et større skovkompleks på Midtsjælland. Skoven består af en god blanding af løv og nål med en jævn aldersklassefordeling. Hovedtræarterne er bøg, eg, ær og gran, men der findes stort set alle sædvanligt benyttede træarter i skoven. Skovens bevoksede arealer brydes fint af lysåbne arealer med enge, fodermarker, lysninger, søer og vandløb, hvilket giver god variation i skoven og gode levemuligheder for vildtet. Jagten på ejendommen er særdeles god, med en god bestand og gode biotoper for særligt råvildt, men der er også et rigt fugleliv i skoven, herunder havørn med rede i skoven. Til ejendommen hører fire velholdte og smukt beliggende beboelser, hvoraf de tre er registreret som helårsboliger og en er registreret som sommerhus. De tre helårsbeboelser er udlejet for i alt ca. 21.000 kr. pr. måned, mens sommerhuset på 245 m2 står fri til køber. Ejendommen udbydes diskret gennem Asger Olsen A/S.
Ejendommen udbydes diskret gennem Asger Olsen A/S.
Areal: ca 58 ha.
Boliger: 1 opdateret sommerhus på 245 m2, samt 3 gode udlejede helårsboliger.
Solgt november 2020.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088