ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Jordrup Fællesskov, 6064 Jordrup / Trekantsområdet. 61,4 ha frodig skov nær Kolding.

Jordrup Fællesskov er en frodig og varieret skovejendom beliggende ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er meget varieret opbygget, og bevoksningerne spænder over de fleste danske løvtræs- og nåletræsarter i forskellige aldre. Hovedtræarterne udgøres af bl.a. bøg, eg, ær, rødgran og sitkagran. Spredt rundt i skoven finder man desuden flere moseog engarealer, som bidrager godt til ejendommens variation og herlighed, samtidig med at disse arealer jagtmæssigt er et stort aktiv for ejendommen. Jordrup Fællesskov har en særdeles god og varieret jagt, og særligt skal den stigende bestand af dåvildt og kronvildt i området nævnes. Landskabet og frodigheden giver desuden mulighed for en meget varieret jagt, herunder også på råvildt, fasaner, duer, snepper, harer og ræv m.v. Ejendommens frodighed og variation giver desuden vildtet gode muligheder for både at søge føde og skjul. Ejendommens helhed afrundes af en ældre jagthytte som er fredeligt beliggende i den sydøstlige del af skoven. Jagthytten er opført i 1975 af jagtkonsortiet. Jordrup Fællesskov er således en spændende skov-, jagt- og naturejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, friluftsliv og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis, i bekvem afstand af bl.a. Kolding og Vejle. Ejendommen er en selvstændig skovejendom, og den kan erhverves frit både privat og i selskabsform.
Areal: 61,4 ha.
Bygninger: 1 ældre jagthytte, ejet af jagtlejer.
Solgt april 2021.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088