ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Beckmanns Plantage, 6330 Padborg / Sønderjylland. 80 ha skov med kron- og dåvildt samt jagthytte og maskinhus.

Beckmanns Plantage er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 80,7 hektar, med tilhørende jagthytte og maskinhal, beliggende som et naturligt bindeled mellem Frøslev Mose og Frøslev Plantage, tæt på den dansk-tyske grænse. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejringer. Ejendommens bevoksninger udgøres hovedsageligt af rødgran, sitkagran og lærk, men skovens bevoksninger spænder dog stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede træarter. Bevoksningerne udgøres omtrentligt af ca. 40 hektar mellemaldrende nåletræ, ca. 20 hektar ældre nåletræ, samt ca. 10 hektar med løvtræ og naturlig tilgroning. Det resterende areal udgøres bl.a. af lysåbne arealer med søer, moser, græssletter, fodermarker m.v., som er smukt beliggende mellem de skovbevoksede arealer. Jagten i Beckmanns Plantage er særdeles god og varieret. Jagtmulighederne omfatter kronvildt, dåvildt, råvildt, fasaner, ænder, harer, ræve, snepper, duer m.v. Særligt skal jagten på hjortevildtet dog fremhæves, idet området omkring Beckmanns Plantage huser en stærk bestand af særligt dåvildt og kronvildt. Ejendommens helhed afrundes af jagthytten og maskinhallen, som er fredeligt beliggende i den østlige del af ejendommen, tilbagetrukket fra alfarvej. Beckmanns Plantage er således en helstøbt og veldrevet skovejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kombineres på fortrinlig vis. Beckmanns Plantage er en selvstændig frijordsejendom uden fredskovspligt og uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 80,7 hektar.
Bygninger: 1 jagthytte på 48 m2. samt maskinhal på 120 m2.
Solgt marts 2021.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088